Website hiện chỉ đăng tải bài viết và cung cấp dịch vụ, không hỗ trợ các vấn đề ngoài dịch vụ.
😄

Bảng khảo sát sự gắn kết công việc của cán bộ giảng viên đối với nhà trường

Phạm Lộc Blog

Dưới đây là bảng câu hỏi khảo sát về đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của cán bộ giảng viên đối với nhà trường tại các trường Đại học”. Các bạn nên sử dụng mô hình và bảng câu hỏi này ở mức độ tham khảo và tìm thêm các cơ sở lý luận phù hợp.

A. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Mô hình nghiên cứu của đề tài này gồm 7 nhân tố độc lập tác động lên nhân tố phụ thuộc như hình bên dưới.

B. BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT

Bảng khảo sát sử dụng thang đo Likert 5 mức độ:

PHIẾU KHẢO SÁT


Thân gửi Quý Thầy/Cô!

Tôi là Phạm Lộc, hiện là học viên cao học của trường Đại học PLB. Hiện nay, tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của cán bộ giảng viên đối với nhà trường tại các trường Đại học”. Xin Thầy/Cô vui lòng trả lời một số câu hỏi trong phiếu khảo sát này.

Tất cả ý kiến của Thầy/Cô đều có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của luận văn. Các thông tin cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng vào mục đích nghiên cứu đề tài này. (Quý Thầy/Cô không cần cung cấp họ tên), mong nhận được sự cộng tác của Thầy/Cô.

Xin chân thành cảm ơn!

Hướng dẫn trả lời: Thầy/Cô, Anh/Chị vui lòng đánh dấu “X” hoặc khoanh tròn vào số điểm đối với mỗi phát biểu sau đây. Số điểm từ 1 đến 5 sẽ phản ánh mức độ đồng ý của Quý Thầy/Cô. Anh/Chị với một phát biểu.

1. Rất không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Trung lập (Không có ý kiến)

4. Đồng ý

5. Rất đồng ý

 

 

BẢN CHẤT CÔNG VIỆC

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

CV1

Tôi được sử dụng nhiều kỹ năng trong công việc

1

2

3

4

5

CV2

Công việc hiện tại phù hợp với năng lực của tôi

1

2

3

4

5

CV3

Tôi cảm thấy được chủ động sáng tạo trong công việc của mình

1

2

3

4

5

 

THƯƠNG HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

TH1

Nhà trường có uy tín đối với cộng đồng địa phương

1

2

3

4

5

TH2

Danh tiếng của Nhà trường được công nhận trong mạng lưới các trường đại học trong nước

1

2

3

4

5

TH3

Trường được các học sinh lựa chọn để theo học đại học

1

2

3

4

5

 

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

DT1

Lãnh đạo là người có tầm nhìn chiến lược, nhìn xa trông rộng

1

2

3

4

5

DT2

Lãnh đạo luôn thể hiện các giá trị, nguyên tắc lãnh đạo một cách rõ ràng

1

2

3

4

5

DT3

Lãnh đạo hỗ trợ nhân viên khi cần thiết

1

2

3

4

5

 

 CẤP TRÊN

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

CT1

Lãnh đạo luôn quan tâm, hỗ trợ cấp dưới

1

2

3

4

5

CT2

Lãnh đạo coi trọng năng lực, tài năng của nhân viên

1

2

3

4

5

CT3

Lãnh đạo đối xử công bằng với các nhân viên

1

2

3

4

5

CT4

Tôi tin tưởng ở ban lãnh đạo nhà trường

1

2

3

4

5

CT5

Lãnh đạo có kiến thức chuyên môn và năng lực tốt

1

2

3

4

5

 

ĐỒNG NGHIỆP

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

DN1

Đồng nghiệp gần gũi và thân thiện

1

2

3

4

5

DN2

Đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ nhau

1

2

3

4

5

DN3

Đồng nghiệp phối hợp tốt trong khi làm việc

1

2

3

4

5

DN4

Tôi cảm thấy thoải mái trong quan hệ với các đồng nghiệp

1

2

3

4

5

DN5

Tôi cảm thấy thoải mái trong quan hệ với các đồng nghiệp

1

2

3

4

5

 

THU NHẬP VÀ PHÚC LỢI

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

TN1

Thu nhập tăng thêm tương xứng với kết quả làm việc

1

2

3

4

5

TN2

Lương công bằng giữa các cá nhân

1

2

3

4

5

TN3

Tiền lương trả đầy đủ và đúng hạn

1

2

3

4

5

TN4

Chính sách phúc lợi của Trường tốt

1

2

3

4

5

TN5

Tôi cảm thấy hài lòng với thu nhập hiện tại

1

2

3

4

5

 

VĂN HÓA TỔ CHỨC

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

VH1

Chính sách khen thưởng, kỷ luật công bằng, công khai

1

2

3

4

5

VH2

Môi trường làm việc ở Trường thúc đẩy việc thực hiện trách nhiệm

1

2

3

4

5

VH3

Nhà trường khuyến khích thực hiện chính sách hỗ trợ cộng đồng, xã hội

1

2

3

4

5

VH4

Mọi người  sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với nhau

1

2

3

4

5

 

SỰ GẮN KẾT

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

GK1

Tôi xem trường như mái nhà thứ hai

1

2

3

4

5

GK2

Tôi tự hào vì được làm việc trong trường

1

2

3

4

5

GK3

Tôi cảm thấy các vấn đề khó khăn của nhà trường cũng là vấn đề của mình.

1

2

3

4

5

GK4

Trường đã mang lại cho tôi nhiều thứ, tôi cảm thấy “ có lỗi” nếu rời bỏ Trường.

1

2

3

4

5

GK5

Tôi cảm thấy có trách nhiệm với trường

1

2

3

4

5

GK6

Mặc dù có công việc tốt hơn ở đơn vị khác nhưng tôi cảm thấy rời khỏi trường lúc này là không nên

1

2

3

4

5

 


THÔNG TIN CHUNG

Xin Thầy/Cô, Anh/Chị vui lòng đánh dấu “X” vào ô phù hợp của các câu trả lời dưới đây:

1. Trình độ học vấn:

¨Sơ cấp và trung cấp

¨Cao đẳng

¨Đại học

¨Thạc sĩ 

¨PGS, Tiến sĩ

2. Trình trạng hôn nhân:

¨Độc thân                                                      

¨Đã có gia đình

3. Số năm làm việc tại Trường:

¨Dưới 5 năm

¨Từ 5 - dưới 10 năm  

¨Từ 10 - 15 năm                                           

¨Trên 15 năm

4. Chức vụ tại Trường:

¨Nhân viên

¨Chuyên viên                                         

¨Tổ trưởng/Trưởng nhóm

¨Khác (Trưởng hoặc phó phòng/khoa,… )

5. Thu nhập bình quân mỗi tháng từ công việc hiện tại:

¨Dưới 10 triệu

¨Từ 10 - dưới 15 triệu 

¨Từ 15 - 20 triệu

¨Trên 20 triệu


Nếu bạn gặp khó khăn khi thực hiện phân tích SPSS vì số liệu khảo sát không tốt, vi phạm các tiêu chí kiểm định. Bạn có thể tham khảo dịch vụ chạy SPSS thuê của Phạm Lộc Blog hoặc liên hệ trực tiếp email xulydinhluong@gmail.com để tối ưu thời gian làm bài và đạt kết quả tốt.

Xem thêm: Làm thế nào để có dữ liệu đẹp, tốt khi khảo sát?

Từ khóa: bảng câu hỏi khảo sát, bảng khảo sát, bảng câu hỏi sự gắn kết, bảng khảo sát cán bộ giảng viên

Đăng nhận xét

gấu bông si