Website hiện chỉ đăng tải bài viết và cung cấp dịch vụ, không hỗ trợ các vấn đề ngoài dịch vụ.

Quy trình xử lý và thanh toán

Dưới đây là thông tin chi tiết về Quy trình và Thanh toán khi sử dụng dịch vụ xử lý dữ liệu của Phạm Lộc Blog:

Bước 1: Gửi thông tin xử lý qua email

Bạn vui lòng gửi email tới xulydinhluong@gmail.com với các thông tin bên dưới hoặc báo trực tiếp với team Phạm Lộc Blog qua zalo 093 395 1549:

  • TIÊU ĐỀ MAIL: XL DATA - GÓI X (X là gói S1, S2,..., A1, A2..., P1, P2)
  • Mô hình nghiên cứu
  • Bảng câu hỏi (PDF hoặc Word)
  • Dữ liệu hiện tại của bạn (nếu có)
  • Vấn đề bạn đang gặp và mong muốn của bạn về kết quả dữ liệu
  • Số điện thoại liên hệ

Bước 2: Hoàn chỉnh thông tin xử lý

Nhóm tiếp nhận thông tin, tư vấn chi tiết để bạn hoàn thiện những chỗ còn thiếu sót và đưa ra hướng giải quyết vấn đề bạn đang gặp.

Bước 3: Xác nhận thông tin và báo chi phí, thời gian xử lý

Sau khi trao đổi và thống nhất mọi thông tin, nhóm báo chi phí và thời gian xử lý dữ liệu.

Bước 4: Đặt cọc phí xử lý

Bạn vui lòng chuyển khoản đặt cọc chi phí xử lý để xác nhận chắc chắn bạn sẽ nhận dữ liệu sau khi xử lý.

Bước 5: Gửi kết quả xử lý

Nhóm xử lý dữ liệu và gởi kết quả xử lý cho bạn bằng file PDF hoặc chụp ảnh màn hình. Bạn có thời gian 14 ngày (tính từ ngày gửi file PDF) để xem kết quả và phản hồi về việc điều chỉnh lại kết quả hoặc hoàn tất phí để nhận kết quả xử lý. Sau 14 ngày này, nếu không có bất kỳ phản hồi nào từ phía bạn, Phạm Lộc Blog mặc định bạn không nhận kết quả, team sẽ hủy toàn bộ dữ liệu và kết quả đã xử lý.

Bước 6: Gửi dữ liệu, hoàn tất dịch vụ

Bạn đồng ý kết quả xử lý và muốn nhận dữ liệu, các file kết quả. Bạn vui lòng hoàn tất phí và báo với Phạm Lộc Blog qua email xulydinhluong@gmail.com hoặc zalo 093 395 1549. Các file bạn sẽ nhận được sau khi hoàn tất phí:

Với dịch vụ SPSS:

– File dữ liệu đã xử lý hoàn chỉnh dạng SPSS + dạng Excel.

– File word kết quả xuất các bảng cần thiết trong các kiểm định + diễn giải cơ bản các chỉ số.

Với dịch vụ AMOS:

– File dữ liệu đã xử lý hoàn chỉnh dạng SPSS + dạng Excel.

– File diagram CFA + SEM của AMOS.

– File word kết quả xuất các bảng cần thiết trong các kiểm định + diễn giải cơ bản các chỉ số.

Với dịch vụ SMARTPLS:

– File dữ liệu đã xử lý hoàn chỉnh dạng Excel.

– File project của SMARTPLS.

– File word kết quả xuất các bảng cần thiết trong các kiểm định + diễn giải cơ bản các chỉ số.

* Trong quá trình tư vấn và xác nhận sử dụng dịch vụ, Phạm Lộc Blog sẽ gửi bạn đường dẫn bài giới thiệu Quy trình xử lý dữ liệu và thanh toán này. Việc đã gửi đường dẫn cho bạn đồng nghĩa bạn đã xem, hiểu rõ và chấp nhận quy trình xử lý và thanh toán của dịch vụ.

*Quy trình được cập nhật vào ngày 27/10/2021 và áp dụng các thay đổi này từ ngày 27/10/2021 trở đi cho đến khi có cập nhật mới.