Các thắc mắc ngoài dịch vụ, bạn vui lòng thảo luận tại nhóm Facebook này nhé.

Bài được ghim

Bài đăng mới nhất

Xử lý nhả key AMOS - No valid license for amos was found

Một số phiên bản AMOS (đặc biệt là từ 22 trở đi) xuất hiện tình trạng nhả key bản quyền hay còn gọi là lỗi "No valid license for amos was found …

Phân tích biến điều tiết moderator trong SMARTPLS 4

1. Kiến thức cơ bản về biến điều tiết 1.1. Khái niệm biến điều tiết Biến điều tiết sẽ can thiệp vào mối quan hệ tác động từ biến độc lập lên biến phụ…

Phân tích biến trung gian mediator trong SMARTPLS 4

1. Lý thuyết về biến trung gian Biến trung gian (mediator)  được coi là biến số thứ ba can thiệp vào mối liên hệ giữa hai biến số. Sự can thiệp được …

Lỗi không hiển thị biến định tính khi phân tích ANOVA, T Test

Khi phân tích khác biệt trung bình bằng ANOVA hoặc T Test trên SPSS, tới phần đưa biến định tính vào để thực hiện phân tích thì phần mềm không hiển …

So sánh SPSS, AMOS, SMARTPLS trong xử lý mô hình

Một mô hình nghiên cứu có thể được xử lý bằng các kỹ thuật, phần mềm khác nhau. Xử lý quan hệ trực tiếp có thể dùng hồi quy trên SPSS hoặc SEM trên A…

Cách sử dụng AMOS để vẽ diagram CFA, SEM

AMOS là công cụ hỗ trợ phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính được sử dụng phổ biến nhất tới thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, công …

Xác định quan hệ tác động là thuận chiều hay nghịch chiều

Khi xây dựng một mô hình nghiên cứu, chúng ta đưa ra giả thuyết về chiều tác động của mỗi một mũi tên đường dẫn trong mô hình. Vậy làm cách nào để xá…

Đánh giá mô hình cấu trúc trên SMARTPLS 4

Sau bước đánh giá mô hình đo lường trên SMARTPLS 4 , chúng ta sẽ tiếp tục tới phần đánh giá mô hình cấu trúc (SEM). Để đánh giá mô hình cấu trúc trên…

Đánh giá mô hình đo lường trên SMARTPLS 4

Một cấu trúc thang đo gồm 2 thành phần: biến tiềm ẩn và các biến quan sát. Mối liên hệ giữa giữa biến tiềm ẩn và các biến quan sát có thể ở dạng kết …

Mua dữ liệu mẫu

Loading Posts...