Sự giống nhau và khác nhau giữa EFA và CFA

Sự giống nhau và khác nhau giữa EFA và CFA

Bài viết này sẽ tập trung đi vào giải thích sự giống và khác nhau giữa EFA và CFA trên lý thuyết thống kê và thực tế ứng dụng. EFA (Explora...
Khái niệm, ứng dụng của phân tích nhân tố khẳng định CFA

Khái niệm, ứng dụng của phân tích nhân tố khẳng định CFA

Phân tích nhân tố khẳng định (Confirmatory Factor Analysis - CFA) là một loại mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) tập trung vào mô hình đo lư...
Phân tích SEM biến bậc hai (second order) trên AMOS

Phân tích SEM biến bậc hai (second order) trên AMOS

Trong bài  Phân tích CFA cấu trúc bậc hai (second order) trên AMOS chúng ta đã hiểu được khái niệm biến bậc hai trong SEM, cách biểu diễn t...
Phân tích CFA cấu trúc bậc hai (second order) trên AMOS

Phân tích CFA cấu trúc bậc hai (second order) trên AMOS

Xử lý và đánh giá kết quả cấu trúc biến tiềm ẩn bậc hai (2-order hay second-order) có đôi chút phức tạp hơn so với dạng cấu trúc biến tiềm ẩ...
Xử lý biến điều tiết moderator trong AMOS

Xử lý biến điều tiết moderator trong AMOS

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện phân tích biến điều tiết hay mối quan hệ điều tiết trên AMOS . Việc phân tích biết điều tiết t...
Thuật ngữ thống kê trong mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM

Thuật ngữ thống kê trong mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM

Bài viết này sẽ đi vào giới thiệu khái niệm, thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong PLS-SEM . Nếu bạn muốn đi đến các phần phân tích mô hình S...
Câu hỏi đảo đáp án reversed question trong lập bảng khảo sát

Câu hỏi đảo đáp án reversed question trong lập bảng khảo sát

Câu hỏi đảo ngược đáp án (reverse coding - reverse question) được sử dụng thường xuyên trong lập bảng câu hỏi nhằm loại bỏ tối đa các phiếu ...
Phân tích biến trung gian mediator trong SMARTPLS

Phân tích biến trung gian mediator trong SMARTPLS

Trước khi đi vào phần  xử lý biến trung gian mediator trong SMARTPLS , lưu ý rằng bài viết này sẽ sử dụng các thuật ngữ Tiếng Anh trong đánh...