Trong AMOS, chúng ta có chỉ số MI (Modification Indices) - chỉ số hiệu chỉnh - dùng để nhận diện các vấn đề liên quan đến cấu trúc thang đo ...
Chỉ số MI - Modification Indices trong AMOS

Chỉ số MI - Modification Indices trong AMOS

Trong AMOS, chúng ta có chỉ số MI (Modification Indices) - chỉ số hiệu chỉnh - dùng để nhận diện các vấn đề liên quan đến cấu trúc thang đo ...
Trong AMOS, khi vẽ mô hình CFA và SEM chúng ta thường xuyên sử dụng mũi tên hai chiều covariance để biểu diễn mối quan hệ giữa các biến độc...
Ý nghĩa mũi tên hai chiều covariance trong AMOS

Ý nghĩa mũi tên hai chiều covariance trong AMOS

Trong AMOS, khi vẽ mô hình CFA và SEM chúng ta thường xuyên sử dụng mũi tên hai chiều covariance để biểu diễn mối quan hệ giữa các biến độc...
Câu hỏi đảo ngược đáp án (reverse coding)  là một dạng câu hỏi được sử dụng thường xuyên trong lập bảng câu hỏi khảo sát nhằm loại bỏ tối đa...
Kỹ thuật câu hỏi đảo ngược đáp án (reverse coding)

Kỹ thuật câu hỏi đảo ngược đáp án (reverse coding)

Câu hỏi đảo ngược đáp án (reverse coding)  là một dạng câu hỏi được sử dụng thường xuyên trong lập bảng câu hỏi khảo sát nhằm loại bỏ tối đa...
Điểm dị biệt (điểm ngoại lai - outliers) là những quan sát không nằm trong xu hướng chung so với phần còn lại của dữ liệu. Nếu một bộ dữ li...
Điểm dị biệt outliers là gì và các lưu ý

Điểm dị biệt outliers là gì và các lưu ý

Điểm dị biệt (điểm ngoại lai - outliers) là những quan sát không nằm trong xu hướng chung so với phần còn lại của dữ liệu. Nếu một bộ dữ li...
Trong bài luận văn, nghiên cứu chúng ta sẽ sử dụng nhiều thuật ngữ thống kê, trong đó có một số thuật ngữ cơ bản lặp lại rất nhiều lần. Việc...
Một số thuật ngữ thống kê luận văn cần biết

Một số thuật ngữ thống kê luận văn cần biết

Trong bài luận văn, nghiên cứu chúng ta sẽ sử dụng nhiều thuật ngữ thống kê, trong đó có một số thuật ngữ cơ bản lặp lại rất nhiều lần. Việc...
Trị số Durbin–Watson (DW) là một đại lượng thống kê dùng để kiểm tra hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc nhất (kiểm định tương quan của các s...
Bảng tra Durbin Watson hai mức giá trị Alpha 0.1 và Alpha 0.5

Bảng tra Durbin Watson hai mức giá trị Alpha 0.1 và Alpha 0.5

Trị số Durbin–Watson (DW) là một đại lượng thống kê dùng để kiểm tra hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc nhất (kiểm định tương quan của các s...
Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) hay độ lệch tiêu chuẩn là một chỉ số dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu quanh giá trị trung b...
Độ lệch chuẩn bao nhiêu thì chấp nhận được?

Độ lệch chuẩn bao nhiêu thì chấp nhận được?

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) hay độ lệch tiêu chuẩn là một chỉ số dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu quanh giá trị trung b...
Kiểm định Chi bình phương được sử dụng khi chúng ta muốn đánh giá xem liệu có mối quan hệ giữa hai biến định tính hay biến phân loại (categ...
Kiểm định Chi bình phương trong SPSS

Kiểm định Chi bình phương trong SPSS

Kiểm định Chi bình phương được sử dụng khi chúng ta muốn đánh giá xem liệu có mối quan hệ giữa hai biến định tính hay biến phân loại (categ...