Hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item - Total Correlation) có ý nghĩa quan trọng trong phân tích độ tin cậy thang đo Cronbach's Al...
Hệ số tương quan biến tổng Corrected Item - Total Correlation là gì?

Hệ số tương quan biến tổng Corrected Item - Total Correlation là gì?

Hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item - Total Correlation) có ý nghĩa quan trọng trong phân tích độ tin cậy thang đo Cronbach's Al...
https://www.phamlocblog.com/
Không phải thang đo nào cũng phù hợp để thực hiện kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha . Khái niệm "thang đo" ở đây được đề cập là...
Hệ số Cronbach Alpha được sử dụng cho loại thang đo nào?

Hệ số Cronbach Alpha được sử dụng cho loại thang đo nào?

Không phải thang đo nào cũng phù hợp để thực hiện kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha . Khái niệm "thang đo" ở đây được đề cập là...
https://www.phamlocblog.com/
Nghiên cứu sơ bộ là một bước rất quan trọng trong quá trình thực hiện nghiên cứu. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn chưa đánh giá đúng tầm quan trọ...
Vai trò của nghiên cứu sơ bộ trong xây dựng bảng câu hỏi

Vai trò của nghiên cứu sơ bộ trong xây dựng bảng câu hỏi

Nghiên cứu sơ bộ là một bước rất quan trọng trong quá trình thực hiện nghiên cứu. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn chưa đánh giá đúng tầm quan trọ...
https://www.phamlocblog.com/
Các nhà nghiên cứu thường quan tâm đến các nghiên cứu có sự góp mặt của các yếu tố mà không thể quan sát trực tiếp như lòng trung thành, độ...
Lý thuyết mô hình đo lường Formative, Reflective, Causal

Lý thuyết mô hình đo lường Formative, Reflective, Causal

Các nhà nghiên cứu thường quan tâm đến các nghiên cứu có sự góp mặt của các yếu tố mà không thể quan sát trực tiếp như lòng trung thành, độ...
https://www.phamlocblog.com/
Khi phân tích nhân tố khám EFA, một số trường hợp hệ số tải nhân tố âm xuất hiện. Và sau khi tìm hiểu các bài luận phân tích trên Internet...
Hệ số tải nhân tố Factor Loading âm trong EFA

Hệ số tải nhân tố Factor Loading âm trong EFA

Khi phân tích nhân tố khám EFA, một số trường hợp hệ số tải nhân tố âm xuất hiện. Và sau khi tìm hiểu các bài luận phân tích trên Internet...
https://www.phamlocblog.com/
Ngưỡng chấp nhận Cronbach Alpha phổ biến hiện nay để đảm bảo một thang đo đạt độ tin cậy là 0.7, và trong một số trường hợp với dạng nghiên ...
Làm sao để tăng hệ số Cronbach's Alpha trong SPSS?

Làm sao để tăng hệ số Cronbach's Alpha trong SPSS?

Ngưỡng chấp nhận Cronbach Alpha phổ biến hiện nay để đảm bảo một thang đo đạt độ tin cậy là 0.7, và trong một số trường hợp với dạng nghiên ...
https://www.phamlocblog.com/
Sau khi cho ra mắt bộ ETS Toeic 2019 vào gần cuối năm 2019 thì đầu năm mới 2020, đơn vị xuất bản sách Toeic của ETS đã tiếp tục cho ra đời...
ETS Toeic 2020 - Full PDF LC + RC + Audio MP3 mới nhất

ETS Toeic 2020 - Full PDF LC + RC + Audio MP3 mới nhất

Sau khi cho ra mắt bộ ETS Toeic 2019 vào gần cuối năm 2019 thì đầu năm mới 2020, đơn vị xuất bản sách Toeic của ETS đã tiếp tục cho ra đời...
https://www.phamlocblog.com/
1. Ý nghĩa việc kiểm định Model Fit trong CFA Sau bước phân tích nhân tố khám phá EFA để phục vụ cho CFA , việc đánh giá Model Fit trong ...
Kiểm định độ phù hợp mô hình Model Fit trong CFA

Kiểm định độ phù hợp mô hình Model Fit trong CFA

1. Ý nghĩa việc kiểm định Model Fit trong CFA Sau bước phân tích nhân tố khám phá EFA để phục vụ cho CFA , việc đánh giá Model Fit trong ...
https://www.phamlocblog.com/
Nếu như việc trình bày thống kê dạng các con số khá khô khan và thiếu sinh động thì biểu đồ, đồ thị chính là dạng thống kê hấp dẫn người xe...
Cách vẽ biểu đồ, đồ thị bằng Chart Builder trên SPSS

Cách vẽ biểu đồ, đồ thị bằng Chart Builder trên SPSS

Nếu như việc trình bày thống kê dạng các con số khá khô khan và thiếu sinh động thì biểu đồ, đồ thị chính là dạng thống kê hấp dẫn người xe...
https://www.phamlocblog.com/
Sử dụng bảng kết hợp Custom Tables trong SPSS giúp chúng ta mô tả được đặc điểm của dữ liệu của nhiều biến cùng một lúc, thấy được sự liên...
Chạy bảng kết hợp Custom Table trong SPSS

Chạy bảng kết hợp Custom Table trong SPSS

Sử dụng bảng kết hợp Custom Tables trong SPSS giúp chúng ta mô tả được đặc điểm của dữ liệu của nhiều biến cùng một lúc, thấy được sự liên...
https://www.phamlocblog.com/