Website hiện chỉ chia sẻ kiến thức và hỗ trợ dịch vụ, không hỗ trợ các vấn đề ngoài dịch vụ.
Phân tích EFA cho mô hình có biến trung gian, biến điều tiết

Phân tích EFA cho mô hình có biến trung gian, biến điều tiết

Trong bài viết  Chạy chung hay riêng biến độc lập với biến phụ thuộc trong EFA? mình đã đề cập tới vấn đề về tương quan và lý giải vì sao c...
Biểu đồ Tầm quan trọng - Hiệu suất IPMA trên SMARTPLS

Biểu đồ Tầm quan trọng - Hiệu suất IPMA trên SMARTPLS

Phân tích biểu đồ Tầm quan trọng - Hiệu suất (Importance-Performance Map Analysis viết tắt là IPMA, còn được gọi là Ma trận Tầm quan trọng -...
Tương quan giữa biến tiềm ẩn, giữa biến quan sát trong SMARTPLS

Tương quan giữa biến tiềm ẩn, giữa biến quan sát trong SMARTPLS

Trong nhiều trường hợp chúng ta cần tìm mối tương quan giữa các biến tiềm ẩn (latent variable/construct) cũng như tương quan giữa các biến q...
So sánh Effect Size f2 và hệ số tác động chuẩn hóa Original Sample

So sánh Effect Size f2 và hệ số tác động chuẩn hóa Original Sample

Cả hai chỉ số mức độ tác động Effect Size f2 và hệ số tác động chuẩn hóa Original Sample trong SMARTPLS đều là chỉ số dùng để so sánh mức ...
Bảng khảo sát sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT Sóc Trăng

Bảng khảo sát sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT Sóc Trăng

Dưới đây là bảng câu hỏi khảo sát về đề tài nghiên cứu  “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượ...
Đánh giá mô hình SEM bậc hai dạng kết quả trên SMARTPLS

Đánh giá mô hình SEM bậc hai dạng kết quả trên SMARTPLS

Bài viết này sẽ tiếp nối nội dung bài  Xử lý mô hình biến bậc hai, biến bậc cao trong SMARTPLS . Do vậy, bạn cần xem toàn bộ nội dung bài vi...
Đánh giá mô hình SEM bậc hai dạng nguyên nhân trên SMARTPLS

Đánh giá mô hình SEM bậc hai dạng nguyên nhân trên SMARTPLS

Bài viết này sẽ tiếp nối nội dung bài  Xử lý mô hình biến bậc hai, biến bậc cao trong SMARTPLS . Do vậy, bạn cần xem toàn bộ nội dung bài vi...
Đánh giá tính phân biệt qua bảng Cross-Loading trong SMARTPLS

Đánh giá tính phân biệt qua bảng Cross-Loading trong SMARTPLS

Giá trị phân biệt (discriminant validity) chính là việc xem xét một khái niệm có thực sự khác với so với các khái niệm nghiên cứu khác bởi ...
Phân tích cấu trúc đa nhóm Multigroup MGA trong SMARTPLS

Phân tích cấu trúc đa nhóm Multigroup MGA trong SMARTPLS

Phân tích cấu trúc đa nhóm (multigroup analysis)  giúp đánh giá sự khác biệt các mối tác động trong mô hình SEM giữa các giá trị khác nhau c...