Nếu như việc trình bày thống kê dạng các con số khá khô khan và thiếu sinh động thì biểu đồ, đồ thị chính là dạng thống kê hấp dẫn người xe...
Cách vẽ biểu đồ, đồ thị bằng Chart Builder trên SPSS

Cách vẽ biểu đồ, đồ thị bằng Chart Builder trên SPSS

Nếu như việc trình bày thống kê dạng các con số khá khô khan và thiếu sinh động thì biểu đồ, đồ thị chính là dạng thống kê hấp dẫn người xe...
https://www.phamlocblog.com/
Sử dụng bảng kết hợp Custom Tables trong SPSS giúp chúng ta mô tả được đặc điểm của dữ liệu của nhiều biến cùng một lúc, thấy được sự liên...
Chạy bảng kết hợp Custom Table trong SPSS

Chạy bảng kết hợp Custom Table trong SPSS

Sử dụng bảng kết hợp Custom Tables trong SPSS giúp chúng ta mô tả được đặc điểm của dữ liệu của nhiều biến cùng một lúc, thấy được sự liên...
https://www.phamlocblog.com/
Loại biến trong kiểm định Cronbach Alpha khá quan trọng bởi nó giúp chúng ta loại bỏ đi các biến quan sát rác làm giảm độ tin cậy thang đo ...
Cách loại biến trong phân tích Cronbach Alpha trên SPSS

Cách loại biến trong phân tích Cronbach Alpha trên SPSS

Loại biến trong kiểm định Cronbach Alpha khá quan trọng bởi nó giúp chúng ta loại bỏ đi các biến quan sát rác làm giảm độ tin cậy thang đo ...
https://www.phamlocblog.com/
Thực hiện phân tích EFA chung hay riêng biến độc lập với biến phụ thuộc là vấn đề có khá nhiều các bạn, các anh/chị thắc mắc khi phân tích...
Chạy chung hay riêng biến độc lập với biến phụ thuộc trong EFA?

Chạy chung hay riêng biến độc lập với biến phụ thuộc trong EFA?

Thực hiện phân tích EFA chung hay riêng biến độc lập với biến phụ thuộc là vấn đề có khá nhiều các bạn, các anh/chị thắc mắc khi phân tích...
https://www.phamlocblog.com/
Tại bước phân tích hồi quy chúng ta xác định được biến độc lập nào có sự tác động lên biến phụ thuộc và mức độ tác động của các biến mạnh, ...
Hệ số hồi quy B, Beta âm trong phân tích SPSS

Hệ số hồi quy B, Beta âm trong phân tích SPSS

Tại bước phân tích hồi quy chúng ta xác định được biến độc lập nào có sự tác động lên biến phụ thuộc và mức độ tác động của các biến mạnh, ...
https://www.phamlocblog.com/
Chúng ta đã khá quen với việc sử dụng các biến độc lập là các biến định lượng. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống chúng ta cần phân tích hồi...
Hồi quy với biến độc lập định tính (biến giả Dummy) trên SPSS

Hồi quy với biến độc lập định tính (biến giả Dummy) trên SPSS

Chúng ta đã khá quen với việc sử dụng các biến độc lập là các biến định lượng. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống chúng ta cần phân tích hồi...
https://www.phamlocblog.com/