Hướng dẫn SPSS

Tài liệu TOEIC

Dạo này SPSS cập nhật phiên bản nhanh quá, tuy nhiên sau quá trình cài đặt và dùng thử lần lượt các phiên bản SPSS 20, 21, 22, 23, 24, 25 t...
Link download phiên bản SPSS Full mới nhất

Link download phiên bản SPSS Full mới nhất

Dạo này SPSS cập nhật phiên bản nhanh quá, tuy nhiên sau quá trình cài đặt và dùng thử lần lượt các phiên bản SPSS 20, 21, 22, 23, 24, 25 t...
https://www.phamlocblog.com/
Xin chào các bạn đến với phần 2 bài viết "Làm thế nào để có dữ liệu đẹp, tốt khi khảo sát?" . Kết thúc phần 1, chúng ta đã có một...
Làm thế nào để có dữ liệu đẹp, tốt khi khảo sát? - Phần 2

Làm thế nào để có dữ liệu đẹp, tốt khi khảo sát? - Phần 2

Xin chào các bạn đến với phần 2 bài viết "Làm thế nào để có dữ liệu đẹp, tốt khi khảo sát?" . Kết thúc phần 1, chúng ta đã có một...
https://www.phamlocblog.com/
Dữ liệu xấu là lý do chính gây ra các kết quả kiểm định không đạt yêu cầu: Cronbach Alpha bị loại quá nhiều, EFA biến chạy lung tung, Tương...
Làm thế nào để có dữ liệu đẹp, tốt khi khảo sát? - Phần 1

Làm thế nào để có dữ liệu đẹp, tốt khi khảo sát? - Phần 1

Dữ liệu xấu là lý do chính gây ra các kết quả kiểm định không đạt yêu cầu: Cronbach Alpha bị loại quá nhiều, EFA biến chạy lung tung, Tương...
https://www.phamlocblog.com/
1. Khái niệm hồi quy nhị phân (Binary Logistic) Hồi quy nhị phân  hay còn gọi là hồi quy Binary Logistic là mô hình khá phổ biến trong ng...
Phân tích hồi quy nhị phân Binary Logistic trong SPSS

Phân tích hồi quy nhị phân Binary Logistic trong SPSS

1. Khái niệm hồi quy nhị phân (Binary Logistic) Hồi quy nhị phân  hay còn gọi là hồi quy Binary Logistic là mô hình khá phổ biến trong ng...
https://www.phamlocblog.com/
1. Khái niệm Nếu muốn so sánh hai trị trung bình của 2 nhóm tổng thể riêng biệt có đặc điểm là mỗi phần tử quan sát trong tổng thể này có...
Kiểm định Paired-Sample T Test trong SPSS

Kiểm định Paired-Sample T Test trong SPSS

1. Khái niệm Nếu muốn so sánh hai trị trung bình của 2 nhóm tổng thể riêng biệt có đặc điểm là mỗi phần tử quan sát trong tổng thể này có...
https://www.phamlocblog.com/
Tại sao có bài nghiên cứu  phân tích   Cronbach Alpha cho từng nhóm, có bài lại chạy cho tất cả các biến vào cùng lúc, và chạy 2 cách khác...
Chạy Cronbach Alpha cho từng nhóm hay cho tất cả một lượt?

Chạy Cronbach Alpha cho từng nhóm hay cho tất cả một lượt?

Tại sao có bài nghiên cứu  phân tích   Cronbach Alpha cho từng nhóm, có bài lại chạy cho tất cả các biến vào cùng lúc, và chạy 2 cách khác...
https://www.phamlocblog.com/
Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập có mối tương quan rất mạnh với nhau. Mô hình hồi quy xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến sẽ khiến...
Đa cộng tuyến: Nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết và cách khắc phục

Đa cộng tuyến: Nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết và cách khắc phục

Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập có mối tương quan rất mạnh với nhau. Mô hình hồi quy xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến sẽ khiến...
https://www.phamlocblog.com/
Phân tích EFA là một bước rất quan trọng khi thực hiện phân tích dữ liệu định lượng bằng SPSS trong một bài luận văn, bài nghiên cứu khoa ...
Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS

Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS

Phân tích EFA là một bước rất quan trọng khi thực hiện phân tích dữ liệu định lượng bằng SPSS trong một bài luận văn, bài nghiên cứu khoa ...
https://www.phamlocblog.com/
Dưới đây là bảng câu hỏi khảo sát về mẫu về đánh giá sự hài lòng hài lòng công việc của người lao động . Các đề tài sử dụng mẫu bảng khảo s...
Bảng khảo sát về đánh giá sự hài lòng công việc của nhân viên

Bảng khảo sát về đánh giá sự hài lòng công việc của nhân viên

Dưới đây là bảng câu hỏi khảo sát về mẫu về đánh giá sự hài lòng hài lòng công việc của người lao động . Các đề tài sử dụng mẫu bảng khảo s...
https://www.phamlocblog.com/