Khi phân tích CFA và SEM trên AMOS, với các bạn đang mới bắt đầu làm quen với công cụ này sẽ dễ mắc phải các lỗi cơ bản khiến phần mềm khôn...
Lỗi, vấn đề không phân tích được CFA, SEM trên AMOS

Lỗi, vấn đề không phân tích được CFA, SEM trên AMOS

Khi phân tích CFA và SEM trên AMOS, với các bạn đang mới bắt đầu làm quen với công cụ này sẽ dễ mắc phải các lỗi cơ bản khiến phần mềm khôn...
https://www.phamlocblog.com/
Có nhiều phương thức triển khai SEM, tuy nhiên phạm vi bài viết này sẽ đi theo cấu trúc luận văn, phân tích SEM sau bước phân tích nhân tố...
Hướng dẫn phân tích và đọc kết quả SEM trên AMOS

Hướng dẫn phân tích và đọc kết quả SEM trên AMOS

Có nhiều phương thức triển khai SEM, tuy nhiên phạm vi bài viết này sẽ đi theo cấu trúc luận văn, phân tích SEM sau bước phân tích nhân tố...
https://www.phamlocblog.com/
Hệ số tải nhân tố (hay còn gọi là trọng số nhân tố ) có thể hiểu là mối tương quan giữa biến quan sát với nhân tố. Trị tuyệt đối hệ số tải ...
Hệ số tải Factor Loading trong phân tích EFA

Hệ số tải Factor Loading trong phân tích EFA

Hệ số tải nhân tố (hay còn gọi là trọng số nhân tố ) có thể hiểu là mối tương quan giữa biến quan sát với nhân tố. Trị tuyệt đối hệ số tải ...
https://www.phamlocblog.com/
Bryant and Yarnold (1995) định nghĩa việc xoay nhân tố là một quá trình mà các biến quan sát được xoay trên các trục nhằm đạt tạo ra được c...
Phép quay vuông góc Varimax và phép quay không vuông góc Promax

Phép quay vuông góc Varimax và phép quay không vuông góc Promax

Bryant and Yarnold (1995) định nghĩa việc xoay nhân tố là một quá trình mà các biến quan sát được xoay trên các trục nhằm đạt tạo ra được c...
https://www.phamlocblog.com/
Principal Components Analysis (PCA) và Principal Axis Factoring (PAF) là 2 phép trích được sử dụng phổ biến hiện nay. Mỗi phép trích được ...
Phép trích Principal Components Analysis (PCA) và Principal Axis Factoring (PAF)

Phép trích Principal Components Analysis (PCA) và Principal Axis Factoring (PAF)

Principal Components Analysis (PCA) và Principal Axis Factoring (PAF) là 2 phép trích được sử dụng phổ biến hiện nay. Mỗi phép trích được ...
https://www.phamlocblog.com/
Plugin Pattern Matrix Model Builder giúp chúng ta vẽ nhanh mô hình CFA trên AMOS từ kết quả ma trận Pattern Matrix trên SPSS. Bài viết này...
Hướng dẫn tải, cài, sử dụng Plugin Pattern Matrix Builder cho AMOS

Hướng dẫn tải, cài, sử dụng Plugin Pattern Matrix Builder cho AMOS

Plugin Pattern Matrix Model Builder giúp chúng ta vẽ nhanh mô hình CFA trên AMOS từ kết quả ma trận Pattern Matrix trên SPSS. Bài viết này...
https://www.phamlocblog.com/