Cách nhập dữ liệu, mở và xuất file dự án SMARTPLS

Cách nhập dữ liệu, mở và xuất file dự án SMARTPLS

Bài viết này sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết cách nhập dữ liệu từ Excel hoặc SPSS vào SMARTPLS , cách mở/xuất file dự án (project) SMARTPLS . 1...
Phân tích biến điều moderator trong SMARTPLS

Phân tích biến điều moderator trong SMARTPLS

Trước khi đi vào phần phân tích biến điều tiết moderator trên SMARTPLS , lưu ý rằng bài viết này sẽ sử dụng các thuật ngữ Tiếng Anh trong đá...
Phân tích bootstrap và đánh giá mô hình cấu trúc trên SMARTPLS

Phân tích bootstrap và đánh giá mô hình cấu trúc trên SMARTPLS

Trong bài viết Phân tích mô hình ước lượng trên SMARTPLS  chúng ta đã làm quen với cách thiết lập và phân tích mô hình ước lượng. Từ kết quả...
Đánh giá mô hình đo lường trên SMARTPLS

Đánh giá mô hình đo lường trên SMARTPLS

Khi đánh giá mô hình đo lường trên SMARTPLS , chúng ta sẽ tập trung vào các vấn đề chính: chất lượng biến quan sát (chỉ báo), độ tin cậy, tí...
Cách sử dụng phần mềm SMARTPLS để phân tích PLS-SEM

Cách sử dụng phần mềm SMARTPLS để phân tích PLS-SEM

Chúng ta sẽ làm quen với giao diện và cách sử dụng các công cụ của SMARTPLS để vẽ mô hình đường dẫn phục vụ cho phân tích mô hình PLS-SEM. 1...