Kiểm định One-Sample T-Test nhằm mục đích so sánh trung bình (mean) của tổng thể với một giá trị cụ thể nào đó. Chẳng hạn như kiểm tra xem ...
Kiểm định One-Sample T Test trong SPSS

Kiểm định One-Sample T Test trong SPSS

Kiểm định One-Sample T-Test nhằm mục đích so sánh trung bình (mean) của tổng thể với một giá trị cụ thể nào đó. Chẳng hạn như kiểm tra xem ...
https://www.phamlocblog.com/
Thiết lập nhận dạng Tiếng Việt cần phải được thực hiện ngay sau khi cài đặt thành công phần mềm SPSS 20 để đảm bảo việc đọc các file dữ l...
Thiết lập viết Tiếng Việt trong SPSS 20

Thiết lập viết Tiếng Việt trong SPSS 20

Thiết lập nhận dạng Tiếng Việt cần phải được thực hiện ngay sau khi cài đặt thành công phần mềm SPSS 20 để đảm bảo việc đọc các file dữ l...
https://www.phamlocblog.com/
Sau khi đã xác định được có sự khác biệt trung bình biến định lượng đối với các nhóm giá trị của biến định tính. Chúng ta hoàn toàn có thể ...
Phân tích sâu One-way ANOVA trong SPSS

Phân tích sâu One-way ANOVA trong SPSS

Sau khi đã xác định được có sự khác biệt trung bình biến định lượng đối với các nhóm giá trị của biến định tính. Chúng ta hoàn toàn có thể ...
https://www.phamlocblog.com/
Nghiên cứu với một kích thước mẫu càng lớn sẽ càng thể hiện được tính chất của tổng thể nhưng lại tốn nhiều thời gian và chi phí. Do vậy, v...
Cách xác định kích thước mẫu trong nghiên cứu khoa học

Cách xác định kích thước mẫu trong nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu với một kích thước mẫu càng lớn sẽ càng thể hiện được tính chất của tổng thể nhưng lại tốn nhiều thời gian và chi phí. Do vậy, v...
https://www.phamlocblog.com/
Phrasal Verb In Action là bộ sách giúp các bạn nằm lòng phrasal verbs dễ dàng qua ngữ cảnh, và hình ảnh hoạt hình minh hoạt cực kỳ sinh độ...
Phrasal Verb In Action - Học cụm động từ "đơn giản như đang giỡn"

Phrasal Verb In Action - Học cụm động từ "đơn giản như đang giỡn"

Phrasal Verb In Action là bộ sách giúp các bạn nằm lòng phrasal verbs dễ dàng qua ngữ cảnh, và hình ảnh hoạt hình minh hoạt cực kỳ sinh độ...
https://www.phamlocblog.com/
Việc thay đổi cấu trúc đề thi TOEIC mới đã được cộng đồng bàn tán từ giữa năm 2016. Sau đó, IIG - đơn vị được ủy quyền của ETS ở Việt Nam ...
TOEIC chính thức áp dụng cấu trúc đề thi mới tại Việt Nam?

TOEIC chính thức áp dụng cấu trúc đề thi mới tại Việt Nam?

Việc thay đổi cấu trúc đề thi TOEIC mới đã được cộng đồng bàn tán từ giữa năm 2016. Sau đó, IIG - đơn vị được ủy quyền của ETS ở Việt Nam ...
https://www.phamlocblog.com/
Các bạn đang luyện thi Toeic chắc hẳn ai cũng biết tới cuốn  600 Essential Words for the TOEIC nhỉ. Đúng như tên gọi, cuốn sách này tổng h...
Sách 600 Essential Words for the TOEIC - 3rd Edition

Sách 600 Essential Words for the TOEIC - 3rd Edition

Các bạn đang luyện thi Toeic chắc hẳn ai cũng biết tới cuốn  600 Essential Words for the TOEIC nhỉ. Đúng như tên gọi, cuốn sách này tổng h...
https://www.phamlocblog.com/
Câu hỏi mở là dạng câu hỏi không có các đáp án lựa chọn có sẵn mà người được khảo sát sẽ tự điền đáp án theo ý kiến của bản thân. Để ...
Cách mã hóa và nhập liệu câu hỏi mở trong nghiên cứu

Cách mã hóa và nhập liệu câu hỏi mở trong nghiên cứu

Câu hỏi mở là dạng câu hỏi không có các đáp án lựa chọn có sẵn mà người được khảo sát sẽ tự điền đáp án theo ý kiến của bản thân. Để ...
https://www.phamlocblog.com/
Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đọc kết quả Cronbach Alpha trong SPSS để các bạn có thể có được những thông tin hữu ích khi nh...
Cách đọc, nhận xét bảng kết quả kiểm định Cronbach Alpha

Cách đọc, nhận xét bảng kết quả kiểm định Cronbach Alpha

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đọc kết quả Cronbach Alpha trong SPSS để các bạn có thể có được những thông tin hữu ích khi nh...
https://www.phamlocblog.com/