Website hiện chỉ đăng tải bài viết và cung cấp dịch vụ, không hỗ trợ các vấn đề ngoài dịch vụ.

Bài được ghim

Bài đăng mới nhất

Kích thước mẫu tối thiểu cho mô hình chạy SMARTPLS

Trong bài viết  Kinh nghiệm trong lựa chọn giữa PLS-SEM và CB-SEM , chúng ta đã biết rằng PLS-SEM nói chung và SMARTPLS nói riêng vẫn xử lý rất tốt v…

Phân tích EFA cho mô hình có biến trung gian, biến điều tiết

Trong bài viết  Chạy chung hay riêng biến độc lập với biến phụ thuộc trong EFA? mình đã đề cập tới vấn đề về tương quan và lý giải vì sao chạy riêng…

Biểu đồ Tầm quan trọng - Hiệu suất IPMA trên SMARTPLS

Phân tích biểu đồ Tầm quan trọng - Hiệu suất (Importance-Performance Map Analysis viết tắt là IPMA, còn được gọi là Ma trận Tầm quan trọng - Hiệu suấ…

Tương quan giữa biến tiềm ẩn, giữa biến quan sát trong SMARTPLS

Trong nhiều trường hợp chúng ta cần tìm mối tương quan giữa các biến tiềm ẩn (latent variable/construct) cũng như tương quan giữa các biến quan sát (…

So sánh Effect Size f2 và hệ số tác động chuẩn hóa Original Sample

Cả hai chỉ số mức độ tác động Effect Size f2 và hệ số tác động chuẩn hóa Original Sample trong SMARTPLS đều là chỉ số dùng để so sánh mức độ tác độ…

Dịch vụ xử lý tương quan, hồi quy trên SPSS

Tương quan và hồi quy là hai kiểm định nhằm đánh giá mối quan hệ giữa các yếu tố trong mô hình. Đối với hồi quy, đây là bước quan trọng để kết luận…

Dịch vụ vẽ sơ đồ diagram AMOS, SMARTPLS

Việc thực hiện vẽ diagram CFA, SEM trên AMOS hay Path Diagram trên SMARTPLS với các bạn mới làm quen thao tác phần mềm sẽ khá khó khăn. Đặc biệt là v…

Bảng khảo sát sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT Sóc Trăng

Dưới đây là bảng câu hỏi khảo sát về đề tài nghiên cứu  “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch v…

Mua dữ liệu mẫu

Loading Posts...