Hướng dẫn SPSS

Tài liệu TOEIC

1. Khái niệm hồi quy nhị phân (Binary Logistic) Hồi quy nhị phân  hay còn gọi là hồi quy Binary Logistic là mô hình khá phổ biến trong ng...
Phân tích hồi quy nhị phân Binary Logistic trong SPSS

Phân tích hồi quy nhị phân Binary Logistic trong SPSS

1. Khái niệm hồi quy nhị phân (Binary Logistic) Hồi quy nhị phân  hay còn gọi là hồi quy Binary Logistic là mô hình khá phổ biến trong ng...
https://www.phamlocblog.com/
1. Khái niệm Nếu muốn so sánh hai trị trung bình của 2 nhóm tổng thể riêng biệt có đặc điểm là mỗi phần tử quan sát trong tổng thể này có...
Kiểm định Paired-Sample T Test trong SPSS

Kiểm định Paired-Sample T Test trong SPSS

1. Khái niệm Nếu muốn so sánh hai trị trung bình của 2 nhóm tổng thể riêng biệt có đặc điểm là mỗi phần tử quan sát trong tổng thể này có...
https://www.phamlocblog.com/
Tại sao có bài nghiên cứu  phân tích   Cronbach Alpha cho từng nhóm, có bài lại chạy cho tất cả các biến vào cùng lúc, và chạy 2 cách khác...
Chạy Cronbach Alpha cho từng nhóm hay cho tất cả một lượt?

Chạy Cronbach Alpha cho từng nhóm hay cho tất cả một lượt?

Tại sao có bài nghiên cứu  phân tích   Cronbach Alpha cho từng nhóm, có bài lại chạy cho tất cả các biến vào cùng lúc, và chạy 2 cách khác...
https://www.phamlocblog.com/
Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập có mối tương quan rất mạnh với nhau. Mô hình hồi quy xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến sẽ khiến...
Đa cộng tuyến: Nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết và cách khắc phục

Đa cộng tuyến: Nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết và cách khắc phục

Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập có mối tương quan rất mạnh với nhau. Mô hình hồi quy xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến sẽ khiến...
https://www.phamlocblog.com/
Phân tích EFA là một bước rất quan trọng khi thực hiện phân tích dữ liệu định lượng bằng SPSS trong một bài luận văn, bài nghiên cứu khoa ...
Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS

Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS

Phân tích EFA là một bước rất quan trọng khi thực hiện phân tích dữ liệu định lượng bằng SPSS trong một bài luận văn, bài nghiên cứu khoa ...
https://www.phamlocblog.com/
Dưới đây là bảng câu hỏi khảo sát về mẫu về đánh giá sự hài lòng hài lòng công việc của người lao động . Các đề tài sử dụng mẫu bảng khảo s...
Bảng khảo sát về đánh giá sự hài lòng công việc của nhân viên

Bảng khảo sát về đánh giá sự hài lòng công việc của nhân viên

Dưới đây là bảng câu hỏi khảo sát về mẫu về đánh giá sự hài lòng hài lòng công việc của người lao động . Các đề tài sử dụng mẫu bảng khảo s...
https://www.phamlocblog.com/
Trong nghiên cứu, chúng ta cần sử dụng kỹ thuật chọn mẫu hợp lý dựa theo tính chất của nghiên cứu và đặc điểm của môi trường, đối tương kh...
Các kỹ thuật chọn mẫu trong nghiên cứu Marketing

Các kỹ thuật chọn mẫu trong nghiên cứu Marketing

Trong nghiên cứu, chúng ta cần sử dụng kỹ thuật chọn mẫu hợp lý dựa theo tính chất của nghiên cứu và đặc điểm của môi trường, đối tương kh...
https://www.phamlocblog.com/
Phiên bản ETS Toeic 2018 vừa xuất bản gần đây đang là bộ sách mới nhất và HOT nhất trên thị trường sách luyện thi Toeic. Với phiên bản mới...
ETS Toeic 2018 - Tài liệu luyện TOEIC New Format 2018 mới nhất

ETS Toeic 2018 - Tài liệu luyện TOEIC New Format 2018 mới nhất

Phiên bản ETS Toeic 2018 vừa xuất bản gần đây đang là bộ sách mới nhất và HOT nhất trên thị trường sách luyện thi Toeic. Với phiên bản mới...
https://www.phamlocblog.com/
Một trường hợp mà mình nhận được câu hỏi khá thường xuyên từ các bạn đó là khi thực hiện kiểm định Cronbach's Alpha thì gặp lỗi không h...
Lỗi không hiển thị cột Cronbach’s Alpha if Item Deleted

Lỗi không hiển thị cột Cronbach’s Alpha if Item Deleted

Một trường hợp mà mình nhận được câu hỏi khá thường xuyên từ các bạn đó là khi thực hiện kiểm định Cronbach's Alpha thì gặp lỗi không h...
https://www.phamlocblog.com/