Hướng dẫn SPSS

Tài liệu TOEIC

Trong bài viết chia sẻ về phiên bản AMOS 23 Full Cack , mình đã đề cập đến vấn đề thay đổi cơ chế kiểm tra bản quyền key của IBM từ phiên b...
Link download phiên bản AMOS Full mới nhất

Link download phiên bản AMOS Full mới nhất

Trong bài viết chia sẻ về phiên bản AMOS 23 Full Cack , mình đã đề cập đến vấn đề thay đổi cơ chế kiểm tra bản quyền key của IBM từ phiên b...
https://www.phamlocblog.com/
AMOS được viết tắt từ Analysis of Moment Structures (Phân tích cấu trúc mô măng). Phần mềm này dùng để thực hiện một phương pháp chung tron...
Phần mềm AMOS 23 Full Crack - Phiên bản AMOS ổn định nhất

Phần mềm AMOS 23 Full Crack - Phiên bản AMOS ổn định nhất

AMOS được viết tắt từ Analysis of Moment Structures (Phân tích cấu trúc mô măng). Phần mềm này dùng để thực hiện một phương pháp chung tron...
https://www.phamlocblog.com/
Bộ tài liệu luyện thi TOEIC format mới ETS Toeic 2019 là sản phẩm ra lò gần nhất có nhúng chân của ETS. ETS là ai và chất lượng của các sá...
ETS Toeic 2019 - Tài liệu luyện TOEIC cấu trúc mới 2019 nóng hổi

ETS Toeic 2019 - Tài liệu luyện TOEIC cấu trúc mới 2019 nóng hổi

Bộ tài liệu luyện thi TOEIC format mới ETS Toeic 2019 là sản phẩm ra lò gần nhất có nhúng chân của ETS. ETS là ai và chất lượng của các sá...
https://www.phamlocblog.com/
Hệ số Beta trong bảng Coefficient ở hồi quy biểu thị cho hệ số hồi quy chuẩn hóa. Chỉ số này thể hiện mức độ tác động mạnh/yếu của biến độc...
Sai lầm khi nhận xét Beta mạnh thì Mean cao trong hồi quy!

Sai lầm khi nhận xét Beta mạnh thì Mean cao trong hồi quy!

Hệ số Beta trong bảng Coefficient ở hồi quy biểu thị cho hệ số hồi quy chuẩn hóa. Chỉ số này thể hiện mức độ tác động mạnh/yếu của biến độc...
https://www.phamlocblog.com/
Ở bài viết  Thống kê mô tả trên SPSS: Thống kê tần số và biểu đồ chúng ta đã nắm được cơ bản về lý thuyết thống kê mô tả và cách thực hiện...
Thống kê mô tả trên SPSS: Thống kê trung bình, min, max, độ lệch chuẩn

Thống kê mô tả trên SPSS: Thống kê trung bình, min, max, độ lệch chuẩn

Ở bài viết  Thống kê mô tả trên SPSS: Thống kê tần số và biểu đồ chúng ta đã nắm được cơ bản về lý thuyết thống kê mô tả và cách thực hiện...
https://www.phamlocblog.com/
Thống kê mô tả là kỹ thuật giúp người nghiên cứu mô tả tổng quát về đặc điểm của mẫu nghiên cứu và kết quả khảo sát có được. Ví dụ: mẫu kh...
Thống kê mô tả trên SPSS: Thống kê tần số và biểu đồ

Thống kê mô tả trên SPSS: Thống kê tần số và biểu đồ

Thống kê mô tả là kỹ thuật giúp người nghiên cứu mô tả tổng quát về đặc điểm của mẫu nghiên cứu và kết quả khảo sát có được. Ví dụ: mẫu kh...
https://www.phamlocblog.com/
Đối với những đề tài kinh tế xã hội có sử dụng mô hình nghiên cứu và sử dụng thang đo Likert 5 mức độ, 7 mức độ, 9 mức độ,... để thu thập ý...
Xử lý trường hợp Cronbach’s Alpha if Item Deleted lớn hơn Cronbach's Alpha của nhóm

Xử lý trường hợp Cronbach’s Alpha if Item Deleted lớn hơn Cronbach's Alpha của nhóm

Đối với những đề tài kinh tế xã hội có sử dụng mô hình nghiên cứu và sử dụng thang đo Likert 5 mức độ, 7 mức độ, 9 mức độ,... để thu thập ý...
https://www.phamlocblog.com/
Lỗi missing gây ra những hậu quả không tốt như các thống kê bị sai lệch Một số kiểm định không thực hiện được do giá trị không đủ giá trị c...
Lỗi missing và cách xử lý trong SPSS

Lỗi missing và cách xử lý trong SPSS

Lỗi missing gây ra những hậu quả không tốt như các thống kê bị sai lệch Một số kiểm định không thực hiện được do giá trị không đủ giá trị c...
https://www.phamlocblog.com/
Dạo này SPSS cập nhật phiên bản nhanh quá, tuy nhiên sau quá trình cài đặt và dùng thử lần lượt các phiên bản SPSS 20, 21, 22, 23, 24, 25 t...
Link download phiên bản SPSS Full mới nhất

Link download phiên bản SPSS Full mới nhất

Dạo này SPSS cập nhật phiên bản nhanh quá, tuy nhiên sau quá trình cài đặt và dùng thử lần lượt các phiên bản SPSS 20, 21, 22, 23, 24, 25 t...
https://www.phamlocblog.com/
Xin chào các bạn đến với phần 2 bài viết "Làm thế nào để có dữ liệu đẹp, tốt khi khảo sát?" . Kết thúc phần 1, chúng ta đã có một...
Làm thế nào để có dữ liệu đẹp, tốt khi khảo sát? - Phần 2

Làm thế nào để có dữ liệu đẹp, tốt khi khảo sát? - Phần 2

Xin chào các bạn đến với phần 2 bài viết "Làm thế nào để có dữ liệu đẹp, tốt khi khảo sát?" . Kết thúc phần 1, chúng ta đã có một...
https://www.phamlocblog.com/