Website hiện chỉ đăng tải bài viết và cung cấp dịch vụ, không hỗ trợ các vấn đề ngoài dịch vụ.

Bài được ghim

Bài đăng mới nhất

Phân tích biến trung gian mediator trong SMARTPLS 4

1. Lý thuyết về biến trung gian Biến trung gian (mediator)  được coi là biến số thứ ba can thiệp vào mối liên hệ giữa hai biến số. Sự can thiệp được …

Lỗi không hiển thị biến định tính khi phân tích ANOVA, T Test

Khi phân tích khác biệt trung bình bằng ANOVA hoặc T Test trên SPSS, tới phần đưa biến định tính vào để thực hiện phân tích thì phần mềm không hiển …

So sánh SPSS, AMOS, SMARTPLS trong xử lý mô hình

Một mô hình nghiên cứu có thể được xử lý bằng các kỹ thuật, phần mềm khác nhau. Xử lý quan hệ trực tiếp có thể dùng hồi quy trên SPSS hoặc SEM trên A…

Cách sử dụng AMOS để vẽ diagram CFA, SEM

AMOS là công cụ hỗ trợ phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính được sử dụng phổ biến nhất tới thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, công …

Xác định quan hệ tác động là thuận chiều hay nghịch chiều

Khi xây dựng một mô hình nghiên cứu, chúng ta đưa ra giả thuyết về chiều tác động của mỗi một mũi tên đường dẫn trong mô hình. Vậy làm cách nào để xá…

Đánh giá mô hình cấu trúc trên SMARTPLS 4

Sau bước đánh giá mô hình đo lường trên SMARTPLS 4 , chúng ta sẽ tiếp tục tới phần đánh giá mô hình cấu trúc (SEM). Để đánh giá mô hình cấu trúc trên…

Đánh giá mô hình đo lường trên SMARTPLS 4

Một cấu trúc thang đo gồm 2 thành phần: biến tiềm ẩn và các biến quan sát. Mối liên hệ giữa giữa biến tiềm ẩn và các biến quan sát có thể ở dạng kết …

Cách chạy SMARTPLS 4: PLS-SEM algorithm và Bootstrapping

Để đánh giá mô hình đo lường, mô hình cấu trúc cho một mô hình hình nghiên cứu trên SMARTPLS 4, chúng ta cần chạy 2 loại phân tích chính: PLS-SEM alg…

Vẽ mô hình, xuất/nhập dự án trên SMARTPLS 4

Ở bài viết Thiết lập vùng làm việc và tạo dự án mới trên SMARTPLS 4 , mình đã hướng dẫn cách khai báo vùng làm việc workspace sau khi mới cài đặt SMA…

Mua dữ liệu mẫu

Loading Posts...