Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) hay độ lệch tiêu chuẩn là một chỉ số dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu quanh giá trị trung b...
Độ lệch chuẩn bao nhiêu thì chấp nhận được?

Độ lệch chuẩn bao nhiêu thì chấp nhận được?

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) hay độ lệch tiêu chuẩn là một chỉ số dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu quanh giá trị trung b...
https://www.phamlocblog.com/
Kiểm định Chi bình phương được sử dụng khi chúng ta muốn đánh giá xem liệu có mối quan hệ giữa hai biến định tính hay biến phân loại (categ...
Kiểm định Chi bình phương trong SPSS

Kiểm định Chi bình phương trong SPSS

Kiểm định Chi bình phương được sử dụng khi chúng ta muốn đánh giá xem liệu có mối quan hệ giữa hai biến định tính hay biến phân loại (categ...
https://www.phamlocblog.com/
Phân tích thống kê đã và đang là một công cụ thiết yếu cho các nhà nghiên cứu khoa học xã hội trong hơn một thế kỷ qua. Ứng dụng của phương ...
Giới thiệu về mô hình cấu trúc tuyến tính SEM

Giới thiệu về mô hình cấu trúc tuyến tính SEM

Phân tích thống kê đã và đang là một công cụ thiết yếu cho các nhà nghiên cứu khoa học xã hội trong hơn một thế kỷ qua. Ứng dụng của phương ...
https://www.phamlocblog.com/
Khi phân tích CFA và SEM trên AMOS, với các bạn đang mới bắt đầu làm quen với công cụ này sẽ dễ mắc phải các lỗi cơ bản khiến phần mềm khôn...
Lỗi, vấn đề không phân tích được CFA, SEM trên AMOS

Lỗi, vấn đề không phân tích được CFA, SEM trên AMOS

Khi phân tích CFA và SEM trên AMOS, với các bạn đang mới bắt đầu làm quen với công cụ này sẽ dễ mắc phải các lỗi cơ bản khiến phần mềm khôn...
https://www.phamlocblog.com/
Có nhiều phương thức triển khai SEM, tuy nhiên phạm vi bài viết này sẽ đi theo cấu trúc luận văn, phân tích SEM sau bước phân tích nhân tố...
Hướng dẫn phân tích và đọc kết quả SEM trên AMOS

Hướng dẫn phân tích và đọc kết quả SEM trên AMOS

Có nhiều phương thức triển khai SEM, tuy nhiên phạm vi bài viết này sẽ đi theo cấu trúc luận văn, phân tích SEM sau bước phân tích nhân tố...
https://www.phamlocblog.com/
Hệ số tải nhân tố (hay còn gọi là trọng số nhân tố ) có thể hiểu là mối tương quan giữa biến quan sát với nhân tố. Trị tuyệt đối hệ số tải ...
Hệ số tải Factor Loading trong phân tích EFA

Hệ số tải Factor Loading trong phân tích EFA

Hệ số tải nhân tố (hay còn gọi là trọng số nhân tố ) có thể hiểu là mối tương quan giữa biến quan sát với nhân tố. Trị tuyệt đối hệ số tải ...
https://www.phamlocblog.com/
Bryant and Yarnold (1995) định nghĩa việc xoay nhân tố là một quá trình mà các biến quan sát được xoay trên các trục nhằm đạt tạo ra được c...
Phép quay vuông góc Varimax và phép quay không vuông góc Promax

Phép quay vuông góc Varimax và phép quay không vuông góc Promax

Bryant and Yarnold (1995) định nghĩa việc xoay nhân tố là một quá trình mà các biến quan sát được xoay trên các trục nhằm đạt tạo ra được c...
https://www.phamlocblog.com/

Dịch vụ SPSS, AMOS

Ebook SPSS 20