Hướng dẫn SPSS

Tài liệu TOEIC

Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập có mối tương quan rất mạnh với nhau. Mô hình hồi quy xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến sẽ khiến...
Đa cộng tuyến: Nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết và cách khắc phục

Đa cộng tuyến: Nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết và cách khắc phục

Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập có mối tương quan rất mạnh với nhau. Mô hình hồi quy xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến sẽ khiến...
https://www.phamlocblog.com/
Phân tích EFA là một bước rất quan trọng khi thực hiện phân tích dữ liệu định lượng bằng SPSS trong một bài luận văn, bài nghiên cứu khoa ...
Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS

Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS

Phân tích EFA là một bước rất quan trọng khi thực hiện phân tích dữ liệu định lượng bằng SPSS trong một bài luận văn, bài nghiên cứu khoa ...
https://www.phamlocblog.com/
Dưới đây là bảng câu hỏi khảo sát về mẫu về đánh giá sự hài lòng hài lòng công việc của người lao động . Các đề tài sử dụng mẫu bảng khảo s...
Bảng khảo sát về đánh giá sự hài lòng công việc của nhân viên

Bảng khảo sát về đánh giá sự hài lòng công việc của nhân viên

Dưới đây là bảng câu hỏi khảo sát về mẫu về đánh giá sự hài lòng hài lòng công việc của người lao động . Các đề tài sử dụng mẫu bảng khảo s...
https://www.phamlocblog.com/
Trong nghiên cứu, chúng ta cần sử dụng kỹ thuật chọn mẫu hợp lý dựa theo tính chất của nghiên cứu và đặc điểm của môi trường, đối tương kh...
Các kỹ thuật chọn mẫu trong nghiên cứu Marketing

Các kỹ thuật chọn mẫu trong nghiên cứu Marketing

Trong nghiên cứu, chúng ta cần sử dụng kỹ thuật chọn mẫu hợp lý dựa theo tính chất của nghiên cứu và đặc điểm của môi trường, đối tương kh...
https://www.phamlocblog.com/
Phiên bản ETS Toeic 2018 vừa xuất bản gần đây đang là bộ sách mới nhất và HOT nhất trên thị trường sách luyện thi Toeic. Với phiên bản mới...
ETS Toeic 2018 - Tài liệu luyện TOEIC New Format 2018 mới nhất

ETS Toeic 2018 - Tài liệu luyện TOEIC New Format 2018 mới nhất

Phiên bản ETS Toeic 2018 vừa xuất bản gần đây đang là bộ sách mới nhất và HOT nhất trên thị trường sách luyện thi Toeic. Với phiên bản mới...
https://www.phamlocblog.com/
Một trường hợp mà mình nhận được câu hỏi khá thường xuyên từ các bạn đó là khi thực hiện kiểm định Cronbach's Alpha thì gặp lỗi không h...
Lỗi không hiển thị cột Cronbach’s Alpha if Item Deleted

Lỗi không hiển thị cột Cronbach’s Alpha if Item Deleted

Một trường hợp mà mình nhận được câu hỏi khá thường xuyên từ các bạn đó là khi thực hiện kiểm định Cronbach's Alpha thì gặp lỗi không h...
https://www.phamlocblog.com/
Một trong các giả định khi thực hiện hồi quy tuyến tính đa biến là giả định phương sai không thay đổi (hay còn gọi là phương sai đồng nhất)...
Kiểm định phương sai thay đổi trong hồi quy đa biến

Kiểm định phương sai thay đổi trong hồi quy đa biến

Một trong các giả định khi thực hiện hồi quy tuyến tính đa biến là giả định phương sai không thay đổi (hay còn gọi là phương sai đồng nhất)...
https://www.phamlocblog.com/
Kiểm định One-Sample T-Test nhằm mục đích so sánh trung bình (mean) của tổng thể với một giá trị cụ thể nào đó. Chẳng hạn như kiểm tra xem ...
Kiểm định One-Sample T Test trong SPSS

Kiểm định One-Sample T Test trong SPSS

Kiểm định One-Sample T-Test nhằm mục đích so sánh trung bình (mean) của tổng thể với một giá trị cụ thể nào đó. Chẳng hạn như kiểm tra xem ...
https://www.phamlocblog.com/
Thiết lập nhận dạng Tiếng Việt cần phải được thực hiện ngay sau khi cài đặt thành công phần mềm SPSS 20 để đảm bảo việc đọc các file dữ l...
Thiết lập viết Tiếng Việt trong SPSS 20

Thiết lập viết Tiếng Việt trong SPSS 20

Thiết lập nhận dạng Tiếng Việt cần phải được thực hiện ngay sau khi cài đặt thành công phần mềm SPSS 20 để đảm bảo việc đọc các file dữ l...
https://www.phamlocblog.com/