Các thắc mắc ngoài dịch vụ, bạn vui lòng thảo luận tại nhóm Facebook này nhé.
😄

Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS

Phân tích nhân tố khám phá EFA là một bước rất quan trọng khi thực hiện phân tích dữ liệu định lượng bằng SPSS trong một bài luận văn, bài nghiên cứu khoa học. Khi kiểm định một lý thuyết khoa học, chúng ta cần đánh giá độ tin cậy của thang đo (phân tích Cronbach Alpha) và giá trị của thang đo (EFA). Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về độ tin cậy thang đo, vấn đề tiếp theo là thang đo phải được đánh giá giá trị của nó.

Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS

Hai giá trị quan trọng được xem xét trong phần này là giá trị hội tụ và giá trị phân biệt:
 • Giá trị hội tụ: Các biến quan sát cùng tính chất hội tụ về cùng một nhân tố, khi biểu diễn trong ma trận xoay, các biến này sẽ nằm chung một cột với nhau.
 • Giá trị phân biệt: Các biến quan sát hội tụ về nhân tố này và phải phân biệt với các biến quan sát hội tụ ở nhân tố khác, khi biểu diễn trong ma trận xoay, từng nhóm biến sẽ tách thành từng cột riêng biệt.

1. Phân tích nhân tố khám phá EFA là gì?

- Phân tích nhân tố khám phá, gọi tắt là EFA, dùng để rút gọn một tập hợp k biến quan sát thành một tập F (với F < k) các nhân tố có ý nghĩa hơn. Trong nghiên cứu, chúng ta thường thu thập được một số lượng biến khá lớn và rất nhiều các biến quan sát trong đó có liên hệ tương quan với nhau. Thay vì đi nghiên cứu 20 đặc điểm nhỏ của một đối tượng, chúng ta có thể chỉ nghiên cứu 4 đặc điểm lớn, trong mỗi đặc điểm lớn này gồm 5 đặc điểm nhỏ có sự tương quan với nhau. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và kinh phí nhiều hơn cho người nghiên cứu.

icon8 Xem thêm: Khi nào chạy chung/riêng EFA độc lập với phụ thuộc?
icon8 Xem thêm: Đặt tên nhân tố mới từ nhiều nhóm khác nhau trong EFA

- Với kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach Alpha, chúng ta đang đánh giá mối quan hệ giữa các biến trong cùng một nhóm, cùng một nhân tố, chứ không xem xét mối quan hệ giữa tất cả các biến quan sát ở các nhân tố khác. Trong khi đó, EFA xem xét mối quan hệ giữa các biến ở tất cả các nhóm (các nhân tố) khác nhau nhằm phát hiện ra những biến quan sát tải lên nhiều nhân tố hoặc các biến quan sát bị phân sai nhân tố từ ban đầu.

VIDEO

2. Các tiêu chí trong phân tích EFA

- Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) là một chỉ số dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố. Trị số của KMO phải đạt giá trị 0.5 trở lên (0.5 ≤ KMO ≤ 1) là điều kiện đủ để phân tích nhân tố là phù hợp. Nếu trị số này nhỏ hơn 0.5, thì phân tích nhân tố có khả năng không thích hợp với tập dữ liệu nghiên cứu. 

- Kiểm định Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) dùng để xem xét các biến quan sát trong nhân tố có tương quan với nhau hay không. Chúng ta cần lưu ý, điều kiện cần để áp dụng phân tích nhân tố là các biến quan sát phản ánh những khía cạnh khác nhau của cùng một nhân tố phải có mối tương quan với nhau. Điểm này liên quan đến giá trị hội tụ trong phân tích EFA được nhắc ở trên. Do đó, nếu kiểm định cho thấy không có ý nghĩa thống kê thì không nên áp dụng phân tích nhân tố cho các biến đang xem xét. Kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (sig Bartlett’s Test < 0.05), chứng tỏ các biến quan sát có tương quan với nhau trong nhân tố.

- Trị số Eigenvalue là một tiêu chí sử dụng phổ biến để xác định số lượng nhân tố  trong phân tích EFA. Với tiêu chí này, chỉ có những nhân tố nào có Eigenvalue > 1 mới được giữ lại trong mô hình phân tích.

- Tổng phương sai trích (Total Variance Explained) ≥ 50% cho thấy mô hình EFA là phù hợp. Coi biến thiên là 100% thì trị số này thể hiện các nhân tố được trích cô đọng được bao nhiêu % và bị thất thoát bao nhiêu % của các biến quan sát.

- Hệ số tải nhân tố (Factor Loading) hay còn gọi là trọng số nhân tố, giá trị này biểu thị mối quan hệ tương quan giữa biến quan sát với nhân tố. Hệ số tải nhân tố càng cao, nghĩa là tương quan giữa biến quan sát đó với nhân tố càng lớn và ngược lại. Theo Hair và cộng sự (2010), Multivariate Data Analysis hệ số tải từ 0.5 là biến quan sát đạt chất lượng tốt, tối thiểu nên là 0.3.

• Factor Loading ở mức ± 0.3: Điều kiện tối thiểu để biến quan sát được giữ lại.
• Factor Loading ở mức ± 0.5: Biến quan sát có ý nghĩa thống kê tốt.
• Factor Loading ở mức ± 0.7: Biến quan sát có ý nghĩa thống kê rất tốt.

Hair và cộng sự cũng cho rằng, giá trị tiêu chuẩn của hệ số tải Factor Loading nên được xem xét cùng kích thước mẫu. Với từng khoảng kích thước mẫu khác nhau, mức trọng số nhân tố để biến quan sát có ý nghĩa thống kê là hoàn toàn khác nhau. Cụ thể, chúng ta sẽ xem bảng dưới đây:

hệ số tải Factor Loading

3. Cách phân tích nhân tố khám phá EFA trên SPSS

3.1 Chạy EFA cho biến độc lập

Lần lượt chạy phân tích nhân tố khám phá cho biến độc lập và biến phụ thuộc. Lưu ý, các biến quan sát bị loại ở bước Cronbach Alpha trước đó sẽ không được đưa vào để kiểm định EFA.

icon8 Xem thêm: Chạy EFA cho mô hình có biến trung gian, biến điều tiết?

Để thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS 20, chúng ta vào Analyze > Dimension Reduction > Factor…

Phân tích nhân tố khám phá EFA

Đưa biến quan sát của các biến độc lập cần thực hiện phân tích EFA vào mục Variables, nếu có biến quan sát nào bị loại ở bước trước đó, chúng ta sẽ không đưa vào phân tích EFA. Chú ý 4 tùy chọn được đánh số ở ảnh bên dưới.

Phân tích nhân tố khám phá EFA

- Descriptives: Tích vào mục KMO and Barlett’s test of sphericity để xuất bảng giá trị KMO và giá trị sig của kiểm định Barlett. Nhấp Continue để quay lại cửa sổ ban đầu.

Phân tích nhân tố khám phá EFA

- Extraction: Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng phép trích PCA (Principal Components Analysis). Với SPSS 20 và các phiên bản 21, 22, 23, 24, PCA sẽ được viết gọn lại là Principal Components như hình ảnh bên dưới, đây cũng là tùy chọn mặc định của SPSS. Bên cạnh PCA, chúng ta cũng thường sử dụng PAF, cách dùng hai phép quay phổ biến này, các bạn có thể xem tại bài viết Phép trích Principal Components Analysis (PCA) và Principal Axis Factoring (PAF).

Phân tích nhân tố khám phá EFA

Khi các bạn nhấp chuột vào nút mũi tên hướng xuống sẽ có nhiều tùy chọn phép trích khác nhau. Số lượng nhân tố được trích ra ở ma trận xoay phụ thuộc khá nhiều vào việc lựa chọn phép trích, tuy nhiên, tài liệu này sẽ chỉ tập trung vào phần PCA.

- Rotation: Ở đây có các phép quay, thường chúng ta hay sử dụng Varimax và Promax. Riêng với dạng đề tài đã xác định được biến độc lập và biến phụ thuộc, chúng ta sử dụng phép quay Varimax.  Bạn có thể tìm hiểu sự khác nhau cũng như khi nào dùng phép xoay nào tại bài viết Phép quay vuông góc Varimax và phép quay không vuông góc Promax. Nhấp Continue để quay lại cửa sổ ban đầu.

Phân tích nhân tố khám phá EFA

- Options: Tích vào Sorted by size để ma trận xoay sắp xếp thành từng cột dạng bậc thang để dễ đọc kết quả hơn, chúng ta có thể tích hoặc không tích, việc này không ảnh hưởng đến kết quả. Cần nhớ rằng, thứ tự các nhân tố trong kết quả ma trận xoay không phản ánh mức độ quan trọng của nhân tố đó. Với mục Suppress small coefficients, nếu không tích chọn, ma trận xoay sẽ hiển thị toàn bộ hệ số tải của mỗi biến quan sát ở từng nhân tố.

Phân tích nhân tố khám phá EFA

Trường hợp chỉ muốn ma trận xoay hiện lên những ô có hệ số tải từ 0.3, 0.4 hay 0.5 … trở lên, chúng ta sẽ tích vào Suppress small coefficients. Lúc này hàng Absolute value below sẽ sáng lên và cho phép nhập vào ngưỡng hệ số tải mà nếu hệ số tải dưới ngưỡng đó sẽ không hiển thị trong bảng ma trận xoay. Trong ví dụ thực hành này, để tiện cho việc theo dõi kết quả, tác giả muốn ma trận xoay chỉ hiển thị các ô có hệ số tải từ 0.3 trở lên nên sẽ nhập vào 0.3. Sau đó nhấp vào Continue để đóng cửa sổ.

Phân tích nhân tố khám phá EFA

Tại cửa sổ tiếp theo, chọn OK để xuất kết quả ra output.

Phân tích nhân tố khám phá EFA

Có khá nhiều bảng ở output, tất cả các bảng này đều đóng góp vào việc đánh giá kết quả phân tích EFA là tốt hay tệ. Tuy nhiên, ở đây tác giả tập trung vào ba bảng kết quả chính: KMO and Barlett’s Test, Total Variance Explained và Rotated Component Matrix, bởi sử dụng ba bảng này chúng ta đã có thể đánh giá được kết quả phân tích EFA phù hợp hay không phù hợp. 

Phân tích nhân tố khám phá EFA

Phân tích nhân tố khám phá EFA

Kết quả lần EFA đầu tiên: KMO = 0.887 > 0.5, sig Bartlett’s Test = 0.000 < 0.05, như vậy phân tích nhân tố khám phá EFA là phù hợp. Có 6 nhân tố được trích với tiêu chí eigenvalue lớn hơn 1 với tổng phương sai tích lũy là 63.109%. Tác giả mong muốn chọn ra các biến quan sát chất lượng nên sẽ sử dụng ngưỡng hệ số tải là 0.5 thay vì chọn hệ số tải tương ứng theo cỡ mẫu. So sánh ngưỡng này với kết quả ở ma trận xoay, có hai biến xấu là DN4 và LD5 cần xem xét loại bỏ:

 • Biến DN4 tải lên ở cả hai nhân tố là Component 4 và Component 6 với hệ số tải lần lượt là 0.612 và 0.530, mức chênh lệch hệ số tải bằng 0.612 – 0.530 = 0.082 < 0.2.
 • Biến LD5 có hệ số tải ở tất cả các nhân tố đều nhỏ 0.5.

Tác giả sử dụng phương thức loại một lượt các biến xấu trong một lần phân tích EFA. Từ 28 biến quan sát ở lần phân tích EFA thứ nhất, loại bỏ DN4 và LD5 và đưa 26 biến quan sát còn lại vào phân tích EFA lần thứ hai.

Phân tích nhân tố khám phá EFA

Hệ số KMO = 0.879 > 0.5, sig Barlett’s Test = 0.000 < 0.05, như vậy phân tích nhân tố là phù hợp.

Phân tích nhân tố khám phá EFA

Có 6 nhân tố được trích dựa vào tiêu chí eigenvalue lớn hơn 1, như vậy 6 nhân tố này tóm tắt thông tin của 26 biến quan sát đưa vào EFA một cách tốt nhất. Tổng phương sai mà 6 nhân tố này trích được là 63.357% > 50%, như vậy, 6 nhân tố được trích giải thích được 63.357% biến thiên dữ liệu của 26 biến quan sát tham gia vào EFA.

Phân tích nhân tố khám phá EFA

Kết quả ma trận xoay cho thấy, 26 biến quan sát được phân thành 6 nhân tố, tất cả các biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố Factor Loading lớn hơn 0.5 và không còn các biến xấu.

Như vậy, phân tích nhân tố khám phá EFA cho các biến độc lập được thực hiện hai lần. Lần thứ nhất, 28 biến quan sát được đưa vào phân tích, có 2 biến quan sát không đạt điều kiện là DN4 và LD5 được loại bỏ để thực hiện phân tích lại. Lần phân tích thứ hai (lần cuối cùng), 26 biến quan sát hội tụ và phân biệt thành 6 nhân tố.

3.2 Chạy EFA cho biến phụ thuộc

Thực hiện tương tự các bước như cách làm với biến độc lập. Thay vì đưa biến quan sát của các biến độc lập vào mục Variables, chúng ta sẽ đưa các biến quan sát của biến phụ thuộc vào. Cụ thể trong ví dụ này, biến phụ thuộc Sự hài lòng gồm 3 biến quan sát là HL1, HL2, HL3.

Kết quả output, chúng ta cũng sẽ có các bảng KMO and Barlett’s Test, Total Variance Explained, Rotated Component Matrix. Bảng KMO and Barlett’s Test giống hoàn toàn như biến độc lập, cách đọc kết quả cũng vậy. 

Phân tích nhân tố khám phá EFA

Bảng Total Variance Explained khi chỉ có một nhân tố được trích sẽ hiển thị như bên dưới (không có cột Rotation Sums of Squared Loadings). Trường hợp nếu có từ hai nhân tố được trích, sẽ xuất hiện thêm cột Rotation Sums of Squared Loadings.

Phân tích nhân tố khám phá EFA

Kết quả phân tích cho thấy có một nhân tố được trích tại eigenvalue bằng 2.170 > 1. Nhân tố này giải thích được 72.339% biến thiên dữ liệu của 3 biến quan sát tham gia vào EFA.

Riêng bảng Rotated Component Matrix sẽ không xuất hiện mà thay vào đó là dòng thông báo: Only one component was extracted. The solution cannot be rotated

Phân tích nhân tố khám phá EFA

Điều này xảy ra khi EFA chỉ trích được một nhân tố duy nhất từ các biến quan sát đưa vào. Dòng thông báo này tạm dịch là: Chỉ có một nhân tố được trích. Ma trận không thể xoay. Chúng ta luôn kỳ vọng đưa vào 1 biến phụ thuộc thì EFA cũng sẽ chỉ trích ra một nhân tố. Việc trích được chỉ một nhân tố là điều tốt, nghĩa là thang đo đó đảm bảo được tính đơn hướng, các biến quan sát của biến phụ thuộc hội tụ khá tốt. Lúc này, việc đọc kết quả sẽ dựa vào bảng ma trận chưa xoay Component Matrix thay vì bảng ma trận xoay Rotated Component Matrix.

Không phải lúc nào ma trận xoay có được từ kết quả phân tích EFA cũng tách biệt các nhóm một cách hoàn toàn, việc xuất hiện các biến xấu sẽ làm ma trận xoay bị xáo trộn so với các thang đo lý thuyết. Vậy cách nhận diện biến xấu và quy tắc loại biến xấu trong EFA như thế nào, mời các bạn xem tiếp ở bài viết Quy tắc loại biến xấu trong phân tích nhân tố khám phá EFA.

--------

Nếu bạn gặp khó khăn khi thực hiện phân tích EFA vì số liệu khảo sát không tốt, bạn có thể tham khảo dịch vụ phân tích SPSS của Phạm Lộc Blog hoặc liên hệ trực tiếp email xulydinhluong@gmail.com. để tối ưu thời gian làm bài và đạt kết quả tốt.

5 nhận xét

 1. Anh Lộc ơi, cho em hỏi là tại sao chúng ta phải phân tích số liệu theo trình tự: Thống kê mô tả -> Cronbach Alpha -> EFA -> Hồi quy, mà không thể theo trình tự khác ạ?
 2. Chào Anh Lộc, Cho em hỏi chút a. Theo Worthington & Whittaker (2006) a proper EFA should include a corrected item-total correlation test, a within-block factor analysis, an EFA for the entire set, and a reliability test. Hai test đầu tiến hành như thế nào ạ? và trình bày kết quả kết hợp cả 4 test trên ra sao ạ? cám ơn Anh!
 3. What should be included in an abstract (choose more than one option if necessary)?
  B. Major findings
  C. The gap in the literature
  D. The objectives of the study

  If the adjusted R-squared is 0.71, what can be concluded? (Choose more than one option if necessary)
  B. The variations of dependent variable are quite predictable by the variations of independent variable:
  C. There might exist multicollinearity


  ... can be used to represent the central tendency of hotel rating
  The mean
  .... should be used to represent the central tendency of educational level data
  The median
  ...is commonly used to demonstrate the dispersion of the number of cars owned by respondents.
  The standard deviation

  In model summary of linear regression analysis in SPSS, which measures should we pay more attention?
  (Pick more than one option if necessary)
  A sig.
  B Adjusted R square
  C Coefficient
  D F value (F statistics)

  The relationship between two variables can be graphically depicted by (choose more than one option if
  necessary)
  A. Straigh…
 4. The relationship between two variables can be graphically depicted by (choose more than one option if
  necessary)
  A. Straight line
  C. Curved line


  If the coefficient of a correlational test is 1.5, what does this imply?
  A. The two variables have positive and significant correlation

  In which case(s) should we use Pearson to identify correlation (assuming that data is normally
  distributed)? (choose more than 1 option if necessary)
  B. Testing the correlation between hotel rating and customer satisfaction
  C. Testing the correlation between studying hours and academic performance
  D. Testing the correlation between education level and income

  In which case(s) should we use spearman to identify correlation? (choose more than 1 option if necessary)
  A. Testing the correlation between gender and income
  C. Testing the correlation between studying hours and academic performance
  D. Testing the correlation between education level and income
 5. jn