Các thắc mắc ngoài dịch vụ, bạn vui lòng thảo luận tại nhóm Facebook này nhé.

Giới thiệu

1. Giới thiệu

Phạm Lộc Blog hoạt động từ năm 2013 dưới hình thức website chia sẻ kiến thức thống kê, nghiên cứu qua các bài viết, video.

Năm 2015, website mở rộng cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu trên các phần mềm SPSS, AMOS, SMARTPLS và hoạt động cho đến nay.

2. Dịch vụ của Phạm Lộc Blog

Phạm Lộc Blog bên cạnh việc chia sẻ các bài viết, video bài giảng về kiến thức xử lý dữ liệu, nhóm còn cung cấp sản phẩm và dịch vụ như sau:

  1. Dịch vụ xử lý dữ liệu trên các phần mềm SPSS, AMOS, SMARTPLS.
  2. Kinh doanh tài liệu học SPSS do chủ sở hữu blog này biên soạn.
  3. Kinh doanh các bộ dữ liệu mẫu.

Team Phạm Lộc Blog là một nhóm thành viên làm việc tự do (freelancer) trong mảng xử lý dữ liệu. Chúng mình không hoạt động với tư cách là một công ty nên không có văn phòng làm việc.

Toàn bộ quá trình cung cấp các dịch vụ xử lý dữ liệu đều được thực hiện trực tuyến (online) qua các kênh  website, email, zalo, điện thoại, team không làm việc trực tiếp.