Website hiện chỉ đăng tải bài viết và cung cấp dịch vụ, không hỗ trợ các vấn đề ngoài dịch vụ.

Giới thiệu

1. Trách nhiệm pháp lý

Phạm Lộc Blog thuộc sở hữu của công ty TNHH Xử Lý Định Lượng có văn phòng đặt tại 130 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM, mã số doanh nghiệp 0317413768.

2. Lĩnh vực hoạt động

Phạm Lộc Blog hoạt động từ năm 2013 dưới hình thức website chia sẻ kiến thức thống kê, nghiên cứu qua các bài viết, video.

Năm 2015, website mở rộng cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu trên các phần mềm SPSS, AMOS, SMARTPLS và hoạt động cho đến nay.