Website hiện chỉ chia sẻ kiến thức và hỗ trợ dịch vụ, không hỗ trợ các vấn đề ngoài dịch vụ.

Chính sách bảo mật và hỗ trợ chỉnh sửa


Dưới đây là chính sách về Bảo mật thông tin và Hỗ trợ chỉnh sửa khi sử dụng dịch vụ xử lý dữ liệu của Phạm Lộc Blog:

Chính sách bảo mật và hỗ trợ chỉnh sửa

1/ BẢO MẬT THÔNG TIN

Tất cả mọi thông tin cá nhân và thông tin bài nghiên cứu khi gửi tới Phạm Lộc Blog đều được bảo mật tuyệt đối.

  • Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng duy nhất cho việc trao đổi với bạn về xử lý dữ liệu.
  • Thông tin bài nghiên cứu (bảng câu hỏi, mô hình, đề tài, dữ liệu,...) sẽ được sử dụng duy nhất cho việc xử lý dữ liệu.

Trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm kết thúc dịch vụ, các thông tin trao đổi qua email, hòm thư của Phạm Lộc Blog sẽ tự động xóa và không lưu lại thông tin của bạn nữa. Tất cả thông tin bài nghiên cứu khi gửi tới Phạm Lộc Blog sẽ được lưu trữ duy nhất trên máy nội bộ của team phục vụ cho công tác xử lý dữ liệu và không gửi cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

2/ HỖ TRỢ CHỈNH SỬA SAU DỊCH VỤ

Sau khi nộp bài cho hội đồng/giám khảo, có khả năng phát sinh những yêu cầu điều chỉnh từ giảng viên/hội đồng chấm bài. Do vậy, Phạm Lộc Blog vẫn luôn luôn hỗ trợ bạn trả lời các thắc mắc cũng như chỉnh sửa lại bài theo ý kiến giảng viên đến khi bạn hoàn tất bài luận.

Về các yêu cầu chỉnh sửa, với những điều chỉnh cơ bản team sẽ hỗ trợ miễn phí trong 2 lần. Trường hợp những thay đổi đáng kể cần xử lý lại dữ liệu phần lớn dữ liệu nhóm sẽ tính thêm một khoản phí bổ sung tùy mức độ điều chỉnh (dao động tầm 30%-50% chi phí gói xử lý). Cụ thể các hỗ trợ nào mất phí/không mất phí, team sẽ báo chi tiết với bạn trước khi tiến hành chỉnh sửa. Các thay đổi phổ biến sẽ cần xử lý lại bài từ đầu: thay đổi bảng câu hỏi, thay đổi mô hình, thay đổi chiều giả thuyết nghiên cứu, thay đổi cỡ mẫu, thay đổi mean…

* Trong quá trình tư vấn và xác nhận sử dụng dịch vụ, Phạm Lộc sẽ gửi bạn đường dẫn bài giới thiệu Chính sách bảo mật và hỗ trợ chỉnh sửa này. Việc đã gửi đường dẫn cho bạn đồng nghĩa bạn đã xem, hiểu rõ và chấp nhận các chính sách của dịch vụ.
 * Chính sách bảo mật và hỗ trợ chỉnh sửa được cập nhật vào ngày 27/10/2021 và áp dụng các thay đổi này từ ngày 27/10/2021 trở đi cho đến khi có cập nhật mới.