Các thắc mắc ngoài dịch vụ, bạn vui lòng thảo luận tại nhóm Facebook này nhé.

Chính sách bảo mật và hỗ trợ chỉnh sửa

Dưới đây là chính sách về Bảo mật thông tin và Hỗ trợ chỉnh sửa khi sử dụng dịch vụ xử lý dữ liệu của Phạm Lộc Blog:

1/ BẢO MẬT THÔNG TIN

Tất cả mọi thông tin cá nhân và thông tin bài nghiên cứu khi gửi tới Phạm Lộc Blog đều được bảo mật tuyệt đối.

  • Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng duy nhất cho việc trao đổi với bạn về xử lý dữ liệu.
  • Thông tin bài nghiên cứu (bảng câu hỏi, mô hình, đề tài, dữ liệu,...) sẽ được sử dụng duy nhất cho việc xử lý dữ liệu.

Tất cả thông tin bài nghiên cứu khi gửi tới Phạm Lộc Blog sẽ được lưu trữ duy nhất trên máy nội bộ của team phục vụ cho công tác xử lý dữ liệu và không gửi cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

2/ HỖ TRỢ CHỈNH SỬA SAU DỊCH VỤ

2.1. Trong quá trình thực hiện dịch vụ và sau khi kết thúc dịch vụ, có khả năng phát sinh những yêu cầu điều chỉnh từ bạn, từ giảng viên/hội đồng chấm bài. Do vậy, Phạm Lộc Blog vẫn hỗ trợ bạn trả lời các thắc mắc trong phạm vi kiến thức cũng như chỉnh sửa lại bài đến khi bạn hoàn tất bài luận, bài nghiên cứu.

2.2. Với những yêu cầu chỉnh sửa cơ bản Phạm Lộc Blog sẽ hỗ trợ miễn phí trong 2 lần. Trường hợp những yêu cầu chỉnh sửa cần xử lý lại phần lớn dữ liệu nhóm sẽ tính thêm một khoản phí phát sinh tùy mức độ điều chỉnh (dao động tầm 30%-50% chi phí gói xử lý). Cụ thể các hỗ trợ nào mất phí/không mất phí, nhóm sẽ báo chi tiết với bạn trước khi tiến hành chỉnh sửa. Các thay đổi phổ biến sẽ cần xử lý lại bài từ đầu: thay đổi bảng câu hỏi, thay đổi mô hình, thay đổi chiều giả thuyết nghiên cứu, thay đổi cỡ mẫu, thay đổi mean...

2.3. Thời điểm bắt đầu áp dụng chính sách chỉnh sửa là sau khi Phạm Lộc Blog gửi kết quả xử lý ở dạng file PDF (bước 5 trong Quy trình xử lý dữ liệu và thanh toán). Chính sách hỗ trợ và chỉnh sửa có hiệu lực đến khi bạn hoàn thành và kết thúc bài luận văn, bài nghiên cứu.

* Trong quá trình tư vấn và xác nhận sử dụng dịch vụ, Phạm Lộc Blog sẽ gửi bạn đường dẫn bài giới thiệu Chính sách bảo mật và hỗ trợ chỉnh sửa này. Việc đã gửi đường dẫn cho bạn đồng nghĩa bạn đã xem, hiểu rõ và chấp nhận các chính sách của dịch vụ.

* Chính sách bảo mật và hỗ trợ chỉnh sửa được cập nhật vào ngày 29/04/2022 và áp dụng các thay đổi này từ ngày 29/04/2022 trở đi cho đến khi có cập nhật mới. Thay đổi trong chính sách ở ngày 29/04/2022 so với thay đổi trước đó vào ngày 27/10/2021 đó là bổ sung thêm mục 2.3.