Các thắc mắc ngoài dịch vụ, bạn vui lòng thảo luận tại nhóm Facebook này nhé.

Chính sách nội dung tại Phạm Lộc Blog

Các vấn đề liên quan đến bản quyền nội dung bài viết/hình ảnh/video đăng tải trên Phạm Lộc Blog, vui lòng liên hệ tới email phamlocblog@gmail.com.

Bằng việc truy cập www.phamlocblog.com, bạn đã đồng ý rằng tất cả các tài nguyên của Phạm Lộc Blog là tài sản của Phạm Lộc Blog. Đồng thời cũng đồng ý với các điều khoản được nêu dưới đây.

Điều 1. Quyền truy cập nội dung

Bạn đọc được phép truy cập miễn phí toàn bộ các bài viết có thể nhìn thấy trên trang web www.phamlocblog.com.

Điều 2. Chia sẻ nội dung

Với các tài nguyên của Phạm Lộc Blog, bạn đọc có thể chia sẻ lên các trang web, diễn đàn, mạng xã hội nhưng phải giữ nguyên nội dung gốc của bài viết và dẫn nguồn chính xác URL bài viết gốc của Phạm Lộc Blog. Đồng thời, URL được dẫn nguồn này có thể nhấp chuột vào để chuyển đến URL gốc trên trang www.phamlocblog.com.

Điều 3. Trích dẫn nội dung

Với các tài nguyên của Phạm Lộc Blog, bạn đọc có thể trích nội dung và chia sẻ lên các trang web, diễn đàn, mạng xã hội nhưng phải dẫn nguồn chính xác URL bài viết gốc của Phạm Lộc Blog. Đồng thời, URL được dẫn nguồn này có thể nhấp chuột vào để chuyển đến URL gốc trên trang www.phamlocblog.com.

Điều 4. Không sao chép nội dung

Là khách truy cập tại Phạm Lộc Blog bạn không được phép:

(a) chia sẻ, sao chép nội dung bài viết, văn bản, hình ảnh, đồ họa, bảng biểu, số liệu, video hoặc âm thanh mà không dẫn nguồn theo chính sách của Điều 2 ; 

(b) tạo ra các tác phẩm phái sinh từ tài nguyên của Phạm Lộc Blog; 

Điều 5. Thay đổi các điều khoản sử dụng

Các điều khoản được cập nhật lần cuối vào ngày 07 tháng 08 năm 2021 và áp dụng đến khi có những cập nhật, thay đổi, bổ sung mới từ Phạm Lộc Blog.