Các thắc mắc ngoài dịch vụ, bạn vui lòng thảo luận tại nhóm Facebook này nhé.
😄

Công thức lấy mẫu của đề tài phân tích CFA, SEM trên AMOS

Mỗi phương pháp kiểm định định lượng thường sẽ yêu cầu một cỡ mẫu tối thiểu phù hợp để kiểm định đó cho ra kết quả ước lượng có ý nghĩa. Trong bài viết Công thức chọn mẫu trong nghiên cứu khoa học chúng ta đã nắm được kích thước mẫu tối thiểu nếu một bài nghiên cứu sử dụng kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá. Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về kích thước mẫu tối thiểu nếu nghhiên cứu sử dụng phân tích nhân tố khẳng định CFA hoặc phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM.

Công thức lấy mẫu của đề tài phân tích CFA, SEM trên AMOS

Trước tiên, chúng ta cần thống nhất với nhau về kiến thức chung đó là nếu một bài nghiên cứu sử dụng cùng lúc nhiều kiểm định định lượng và mỗi kiểm định này yêu cầu một cỡ mẫu tối thiểu khác nhau. Sau cùng chúng ta sẽ lấy cỡ mẫu tối thiểu của bài dựa vào kiểm định yêu cầu cỡ mẫu tối thiểu cao nhất. Ví dụ: Bài nghiên cứu sử dụng Cronbach Alpha, EFA, CFA, SEM. Trong đó:

  • Cronbach Alpha yêu cầu mẫu tối thiểu là 100
  • EFA yêu cầu mẫu tối thiểu là 200
  • SEM yêu cầu mẫu tối thiểu là 150
Chúng ta sẽ lấy mẫu tối thiểu cho bài nghiên cứu dựa theo EFA là 200.

Đối với phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, theo Hair et al., Multivariate Data Analysis, 2010, 7th edition, p.574 thì cỡ mẫu phù hợp sẽ được xác định dựa trên các nhóm nhân tố. Cụ thể:

  • Cỡ mẫu tối thiểu là 100 - Số cấu trúc tiềm ẩn từ 5 nhóm trở xuống, mỗi nhóm phải có hơn 3 biến quan sát.
  • Cỡ mẫu tối thiểu là 150 - Số nhóm nhân tố từ 7 nhóm trở xuống, mỗi nhóm phải có từ 3 biến quan sát, communality của các biến quan sát phải từ 0.5 trở lên.
  • Cỡ mẫu tối thiểu là 300 - Số nhóm nhân tố từ 7 nhóm trở xuống, mỗi nhóm phải có từ 3 biến quan sát, communality của các biến quan sát có thể chỉ cần từ 0.45 trở lên.
  • Cỡ mẫu tối thiểu là 500 - Số nhóm nhân tố trên 7, mỗi nhóm có thể có ít hơn 3 biến quan sát.

Riêng với chỉ số GFI trong đánh giá Model Fit ở CFA. Theo Hair et al (2010), tuy trong công thức tính GFI không có đề cập đến cỡ mẫu, nhưng thực tế phân tích cho thấy GFI rất nhạy cảm với cỡ mẫu. Một cỡ mẫu nhỏ sẽ không đảm bảo được GFI đạt được ngưỡng 0.9. Do đó, nếu bạn có đánh giá chỉ số GFI trong nghiên cứu của mình, hãy lưu ý đến việc tăng cỡ mẫu nếu chỉ số này không đạt ngưỡng.


Từ khóa: phần mềm amos, phần mềm amos full, cỡ mẫu trong SEM, cỡ mẫu trong CFA, chọn cỡ mẫu AMOS.

Đăng nhận xét