Lỗi missing và cách xử lý trong SPSS

Lỗi missing gây ra những hậu quả không tốt như các thống kê bị sai lệch Một số kiểm định không thực hiện được do giá trị không đủ giá trị cần thiết,....Các lý do xuất hiện missing hay gặp gồm:

1. Do người được phỏng vấn không trả lời. Những câu hỏi quá dài, khó hiểu, liên quan đến vấn đề nhạy cảm hoặc cách thiết kế các câu hỏi dày đặt, không rõ ràng sẽ khiến người được khảo sát mệt mỏi nên đôi khi họ không đánh giá hoặc bỏ sót do không nhìn thấy.

2. Do tính chất câu hỏi. Một số câu hỏi thay vì thiết kế đáp án là Có/Không tương ứng với 2 giá trị 1 và 0 thì tác giả lại lựa chọn cách mã hóa là 1 - Có, còn để trống sẽ là Không. Do vậy, khi nhập liệu vào các ô không có giá trị sẽ báo missing.

3. Do lỗi hàng trống cuối dữ liệu. Vô tính việc xóa giá trị ở các hàng cuối hoặc vấn đề khi thao tác dẫn đến các hàng cuối của dữ liệu bị trống nhưng SPSS vẫn báo là missing. Đây là một lỗi khá phổ biến. 

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách xử lý missing ở mục số 3, bởi vì lỗi này mình nhận được phản hồi từ rất nhiều bạn.

Trong khuôn dữ liệu, các bạn nhìn ở các hàng cuối sẽ thấy con số thứ tự hàng từ 213 đến 223 sáng màu đen, kèm them đó là xuất hiện dấu chấm ở các ô dữ liệu. Từ hàng 224 trở đi, con số thứ tự hàng là dạng xám mờ và không có các dấu chấm.

Lỗi missing và cách xử lý trong SPSS

Thực hiện thống kê tần số, mặc dù cỡ mẫu chỉ là 212 và trong khuôn dữ liệu, con số nhập cũng chỉ tới 212 nhưng SPSS báo missing 11.


Lỗi missing và cách xử lý trong SPSS
Lý do nằm ở 11 hàng chứa dấu chấm từ 213 đến 223. Di chuột vào các con số đầu hàng, bôi chọn 11 hàng này (click vào con số 213 và giữ chuột kéo đến 223), nhấn phải chuột vào vùng được bôi, chọn Clear. 

Lỗi missing và cách xử lý trong SPSS

Thực hiện lại thống kê mô tả, sẽ không còn xuất hiện giá trị missing 11 nữa.

Lỗi missing và cách xử lý trong SPSS

Bài viết liên quan