Website hiện chỉ chia sẻ kiến thức và hỗ trợ dịch vụ, không hỗ trợ các vấn đề ngoài dịch vụ.

Bảng khảo sát về đánh giá sự hài lòng công việc của nhân viên


Bài viết được đăng tải duy nhất và thuộc bản quyền của Phạm Lộc Blog. Việc chia sẻ lại nội dung lên website khác vui lòng dẫn nguồn link bài viết gốc này. Xin cảm ơn!
Dưới đây là bảng câu hỏi khảo sát về mẫu về đánh giá sự hài lòng hài lòng công việc của người lao động. Các đề tài sử dụng mẫu bảng khảo sát này gồm:

- Đánh giá sự hài lòng của nhân viên trong công việc tại công ty ABC
- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại công ty ABC
- Đo lường sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại công ty ABC

Bảng khảo sát về đánh giá sự hài lòng công việc của nhân viên

A. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Mô hình nghiên cứu của đề tài này gồm 6 nhân tố độc lập tác động lên nhân tố phụ thuộc như hình bên dưới.

Sự hài lòng hài lòng công việc

B. BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT

Bảng khảo sát sử dụng thang đo Likert 5 mức độ:

1
2
3
4
5
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Trung lập
Đồng ý
Rất đồng ý


VĂN HÓA TỔ CHỨC
Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ
VH1
Định hướng theo mục tiêu công việc rõ ràng
1
2
3
4
5
VH2
Khuyến khích nhân viên đưa ra ý kiến đối với các vấn đề chung của tổ chức
1
2
3
4
5
VH3
Tổ chức nhiều hoạt động tập thể như: văn nghệ, du lịch, thể thao
1
2
3
4
5
VH4
Tuân thủ các thủ tục, trình tự, qui định
1
2
3
4
5
VH5
Tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh cấp trên
1
2
3
4
5
VH6
Chú trọng tính cởi mở, chia xẻ và giúp đỡ
1
2
3
4
5
VH7
Cho phép nhân viên rút kinh nghiệm từ những sai lầm trước đó
1
2
3
4
5

PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO
Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ
LD1
Lãnh đạo quan tâm đến cấp dưới và công việc, không chỉ chú ý đến những gì lãnh đạo thích làm
1
2
3
4
5
LD2
Lãnh đạo thể hiện các chuẩn mực đạo đức để cấp dưới noi theo
1
2
3
4
5
LD3
Lãnh đạo luôn thể hiện các giá trị, nguyên tắc lãnh đạo một cách rõ ràng
1
2
3
4
5
LD4
Lãnh đạo là người có tầm nhìn chiến lược, nhìn xa trông rộng
1
2
3
4
5
LD5
Lãnh đạo khuyến khích cấp dưới làm việc theo cách đổi mới
1
2
3
4
5
LD6
Lãnh đạo là người vị tha, có tấm lòng quãng đại với cấp dưới
1
2
3
4
5
LD7
Lãnh đạo đề xuất cách giải quyết vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau
1
2
3
4
5

BẢN CHẤT CÔNG VIỆC
Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ
CV1
Công việc cho phép sử dụng tốt năng lực cá nhân
1
2
3
4
5
CV2
Công việc rất thú vị
1
2
3
4
5
CV3
Công việc có nhiều thách thức
1
2
3
4
5
CV4
Công việc có quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng, phù hợp
1
2
3
4
5
CV5
Công việc hoàn thành tốt sẽ được công ty đánh giá tốt
1
2
3
4
5

 MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ
MT1
Công việc có áp lực cao
1
2
3
4
5
MT2
Công việc đòi hỏi thường xuyên làm ngoài giờ
1
2
3
4
5
MT3
Trang thiết bị đầy đủ, an toàn
1
2
3
4
5
MT4
Anh/chị luôn được tổ chức chia xẻ các thông tin có liên quan về thủ tục, qui định, tình hình tài chính, vị thế của tổ chức
1
2
3
4
5
MT5
Anh/chị cảm thấy bầu không khí của công ty là căng thẳng
1
2
3
4
5

TIỀN LƯƠNG
Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ
TL1
Anh/chị được trả lương tương xứng với kết quả làm việc của mình
1
2
3
4
5
TL2
Anh/chị thường được tăng lương
1
2
3
4
5
TL3
Tiền lương được trả công bằng/hợp lý giữa các nhân viên
1
2
3
4
5
TL4
Mức lương hiện tại của anh/chị phù hợp so với mặt bằng chung của thị trường lao động
1
2
3
4
5

ĐÀO TẠO THĂNG TIẾN
Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ
DT1
Anh/chị được công ty đào tạo, huấn luyện các kỹ năng cần thiết để đảm trách công việc hiện tại của mình
1
2
3
4
5
DT2
Quá trình đánh giá của công ty giúp anh/chị có kế hoạch rõ ràng về việc đào tạo, phát triển nghề nghiệp cá nhân
1
2
3
4
5
DT3
Anh/chị có nhiều cơ hội để được thăng tiến tại công ty
1
2
3
4
5
DT4
Công ty tạo cho anh/chị nhiều cơ hội phát triển cá nhân
1
2
3
4
5

SỰ HÀI LÒNG
Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ
HL1
Nhìn chung, Anh/chị cảm thấy rất hài lòng khi làm việc ở đây
1
2
3
4
5
HL2
Anh/chị mong muốn gắn bó lâu dài cùng công ty
1
2
3
4
5
HL3
Anh/chị luôn coi công ty như mái nhà thứ hai của mình
1
2
3
4
5
HL4
Anh/chị cảm thấy tư tin khi giới thiệu về công ty của mình
1
2
3
4
5

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Câu 1. Giới tính của Anh/Chị?
¨. Nam               
¨. Nữ  
Câu 2. Xin vui lòng cho biết, Anh/Chị nằm trong độ tuổi nào?
¨. Từ 18 – 25 tuổi                          
¨. Từ 26 – 35 tuổi                          
¨. Từ 36 – 45 tuổi          
¨. Trên 45 tuổi
Câu 3. Xin vui lòng cho biết, trình độ học vấn hiện tại của Anh/Chị?
¨. Cấp 1, 2                                                                                          
¨. Cấp 3 – Trung cấp   
¨. Cao đẳng - Đại học   
¨. Sau đại học 
Câu 4. Anh/Chị đã làm việc tại Công ty ABC được bao lâu?
¨. Dưới 1 năm 
¨. Từ 1 đến dưới 3 năm              
¨. Từ 3 đến dưới 5 năm              
¨. Từ 5 năm trở lên   
Câu 5. Thu nhập hàng tháng trung bình của Anh/Chị là khoảng bao nhiêu?
¨. Dưới 7 triệu                                                                                
¨. Từ 7 – dưới 10 triệu                                                                                
¨. Từ 10 – dưới 15 triệu              
¨. Từ 15 triệu trở lên   

---------------

Bảng khảo sát về đánh giá sự hài lòng công việc của người lao động này dựa trên cơ sở lý thuyết là các nghiên cứu của Mowday, steers và poter (1979); Cook & Wall (1980); Allen & Mayer (1990); Jonhson (2005); Herzberg & Boeve (2007); Trần Kim Dung (2005); Vũ Khắc Đạt (2009); Đào Trung Kiên (2014).

Nếu bạn gặp khó khăn khi thực hiện phân tích SPSS vì số liệu khảo sát không tốt, vi phạm các tiêu chí kiểm định. Bạn có thể tham khảo dịch vụ hỗ trợ SPSS của Phạm Lộc Blog hoặc liên hệ trực tiếp email xulydinhluong@gmail.com để tối ưu thời gian làm bài và đạt kết quả tốt.

Lưu ý rằng, thị trường lao động, mức sống, quan niệm sống ở từng thời kỳ khác nhau sẽ phát sinh những khác biệt về câu hỏi cần nghiên cứu (thêm/bớt) hoặc khác biệt về mức giá trị (ví dụ mức sống năm 2004 thì biến thu nhập giá trị là 3 triệu, 5 triệu,... còn năm 2018 thì 7 triệu, 10 triệu...). Đây là nền tảng cơ sở để các bạn tham khảo, các bạn sẽ cần tùy biến lại để phù hợp với hoàn cảnh và môi trường nghiên cứu của đề tài. 

Đây là link tải file PDF bảng khảo sát cho các bạn nào cần nhé: Click vào đây.
(Nếu mở file không được, các bạn đổi tên file thành không dấu)

Xem thêm: Làm thế nào để có dữ liệu đẹp, tốt khi khảo sát?

Từ khóa: bảng câu hỏi khảo sát, bảng khảo sát, bảng câu hỏi hài lòng công việc, sự hài lòng của nhân viên, sự hài lòng của người lao động.