Website hiện chỉ đăng tải bài viết và cung cấp dịch vụ, không hỗ trợ các vấn đề ngoài dịch vụ.
😄

Bảng khảo sát về đánh giá sự hài lòng công việc của nhân viên

Dưới đây là bảng câu hỏi khảo sát về mẫu về đánh giá sự hài lòng hài lòng công việc của người lao động. Các đề tài sử dụng mẫu bảng khảo sát này gồm:

- Đánh giá sự hài lòng của nhân viên trong công việc tại công ty ABC
- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại công ty ABC
- Đo lường sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại công ty ABC

Bảng khảo sát về đánh giá sự hài lòng công việc của nhân viên

A. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Mô hình nghiên cứu của đề tài này gồm 6 nhân tố độc lập tác động lên nhân tố phụ thuộc như hình bên dưới.

mo hinh nghien cuu

B. BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT

Bảng khảo sát sử dụng thang đo Likert 5 mức độ:

1
2
3
4
5
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Trung lập
Đồng ý
Rất đồng ý

 

 

TIỀN LƯƠNG

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

TL1

Anh/Chị được trả lương tương xứng với kết quả làm việc của mình

1

2

3

4

5

TL2

Chính sách tăng lương của công ty hợp lý

1

2

3

4

5

TL3

Phân phối công bằng tiền lương, thưởng và phụ cấp theo đóng góp của nhân viên

1

2

3

4

5

TL4

Mức lương hiện tại của Anh/Chị phù hợp so với mặt bằng chung của thị trường lao động

1

2

3

4

5

 

ĐÀO TẠO THĂNG TIẾN

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

DT1

Anh/Chị được đào tạo các kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt công việc của mình

1

2

3

4

5

DT2

Công ty có các chương trình đào tạo nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho nhân viên

1

2

3

4

5

DT3

Công ty đảm bảo tính công bằng trong thăng tiến

1

2

3

4

5

DT4

Anh/Chị biết rõ những điều kiện để được thăng tiến

1

2

3

4

5

DT5

Anh/Chị có nhiều cơ hội để được thăng tiến tại công ty

1

2

3

4

5

 

LÃNH ĐẠO

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

LD1

Lãnh đạo là người có tầm nhìn chiến lược, nhìn xa trông rộng

1

2

3

4

5

LD2

Lãnh đạo luôn thể hiện các giá trị, nguyên tắc lãnh đạo một cách rõ ràng

1

2

3

4

5

LD3

Lãnh đạo hỗ trợ nhân viên khi cần thiết

1

2

3

4

5

LD4

Lãnh đạo ghi nhận ý kiến đóng góp của nhân viên

1

2

3

4

5

LD5

Lãnh đạo quan tâm, động viên nhân viên

1

2

3

4

5

LD6

Lãnh đạo đối xử công bằng với nhân viên

1

2

3

4

5

LD7

Lãnh đạo là người vị tha, có tấm lòng quãng đại với cấp dưới

1

2

3

4

5

 

 ĐỒNG NGHIỆP

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

DN1

Đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau

1

2

3

4

5

DN2

Đồng nghiệp phối hợp tốt khi làm việc

1

2

3

4

5

DN3

Đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện

1

2

3

4

5

DN4

Đồng nghiệp đáng tin cậy

1

2

3

4

5

 

BẢN CHẤT CÔNG VIỆC

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

CV1

Công việc phù hợp với trình độ chuyên môn

1

2

3

4

5

CV2

Công việc phù hợp với kỹ năng được đào tạo

1

2

3

4

5

CV3

Công việc cho phép sử dụng tốt năng lực cá nhân

1

2

3

4

5

CV4

Công việc thú vị, có thử thách

1

2

3

4

5

CV5

Công việc có quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng

1

2

3

4

5

 

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

DK1

Công việc không phải thường xuyên làm ngoài giờ

1

2

3

4

5

DK2

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ cho công việc

1

2

3

4

5

DK3

Bầu không khí của công ty thoải mái, không căng thẳng

1

2

3

4

5

DK4

Thời gian làm việc hợp lý

1

2

3

4

5

 

SỰ HÀI LÒNG

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

HL1

Anh/Chị mong muốn gắn bó lâu dài cùng công ty

1

2

3

4

5

HL2

Anh/Chị cảm thấy tự tin khi giới thiệu về công ty của mình

1

2

3

4

5

HL3

Nhìn chung, Anh/Chị cảm thấy hài lòng khi làm việc ở đây

1

2

3

4

5

 


THÔNG TIN CÁ NHÂN

Câu 1. Giới tính của Anh/Chị?
¨. Nam               
¨. Nữ  
Câu 2. Xin vui lòng cho biết, Anh/Chị nằm trong độ tuổi nào?
¨. Từ 18 – 25 tuổi                          
¨. Từ 26 – 35 tuổi                          
¨. Từ 36 – 45 tuổi          
¨. Trên 45 tuổi
Câu 3. Xin vui lòng cho biết, trình độ học vấn hiện tại của Anh/Chị?
¨. Cấp 1, 2                                                                                          
¨. Cấp 3 – Trung cấp   
¨. Cao đẳng - Đại học   
¨. Sau đại học 
Câu 4. Anh/Chị đã làm việc tại Công ty ABC được bao lâu?
¨. Dưới 1 năm 
¨. Từ 1 đến dưới 3 năm              
¨. Từ 3 đến dưới 5 năm              
¨. Từ 5 năm trở lên   
Câu 5. Thu nhập hàng tháng trung bình của Anh/Chị là khoảng bao nhiêu?
¨. Dưới 7 triệu                                                                                
¨. Từ 7 – dưới 10 triệu                                                                                
¨. Từ 10 – dưới 15 triệu              
¨. Từ 15 triệu trở lên   

---------------


Nếu bạn gặp khó khăn khi thực hiện phân tích SPSS vì số liệu khảo sát không tốt, vi phạm các tiêu chí kiểm định. Bạn có thể tham khảo dịch vụ hỗ trợ SPSS của Phạm Lộc Blog hoặc liên hệ trực tiếp email xulydinhluong@gmail.com để tối ưu thời gian làm bài và đạt kết quả tốt.

Lưu ý rằng, thị trường lao động, mức sống, quan niệm sống ở từng thời kỳ khác nhau sẽ phát sinh những khác biệt về câu hỏi cần nghiên cứu (thêm/bớt) hoặc khác biệt về mức giá trị (ví dụ mức sống năm 2004 thì biến thu nhập giá trị là 3 triệu, 5 triệu,... còn năm 2018 thì 7 triệu, 10 triệu...). Đây là nền tảng cơ sở để các bạn tham khảo, các bạn sẽ cần tùy biến lại để phù hợp với hoàn cảnh và môi trường nghiên cứu của đề tài. 


Xem thêm: Làm thế nào để có dữ liệu đẹp, tốt khi khảo sát?

Từ khóa: bảng câu hỏi khảo sát, bảng khảo sát, bảng câu hỏi hài lòng công việc, sự hài lòng của nhân viên, sự hài lòng của người lao động.

Đăng nhận xét