Nhận xử lý, phân tích số liệu SPSS, AMOS

Chào các bạn!

Bạn gặp khó khăn khi phân tích SPSS, AMOS như bộ số liệu xấu, Cronbach Alpha/ EFA / Tương quan/ Hồi quy không đạt kiểm định, biến quan sát bị loại bỏ quá nhiều, ma trận xoay các biến quan sát sắp xếp lộn xộn, khi hồi quy thì các nhân tố độc lập bị loại bỏ gần hết; các chỉ số Model Fit trong CFA không đảm bảo các tiêu chuẩn, kết quả SEM nhân tố bị loại hết....?

dịch vụ phân tích số liệu SPSS, AMOS

Bạn không có thời gian, deadline lại tới sát nút, bạn cần hỗ trợ xử lý dữ liệu SPSS, AMOS với mức giá thực sự tốt? 

=> Mình nhận xử lý số liệu SPSS, AMOS theo yêu cầu. Nếu bạn trong tình trạng gặp những khó khăn như trên, bạn có thể liên hệ bên mình để tối ưu thời gian và hiệu quả bài làm nhé.

A. CÁC GÓI XỬ LÝ 

Dịch vụ xử lý SPSS
Dịch vụ xử lý AMOS

B. GIẢI THÍCH CÁC NỘI DUNG XỬ LÝ SPSS, AMOS:

1. Thống kê mô tả

Trong phần này gồm 2 thống kê nhỏ:

- Thống kê tần số: Chạy các bảng thống kê tần số và vẽ biểu đồ về cơ cấu của các biến định tính. Ví dụ xem có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, bao nhiêu người nhóm tuổi A, bao nhiêu người nhóm tuổi B.... 

- Thống kê trung bình: Chạy bảng thống kê giá trị min, max, mean, độ lệch chuẩn để xem mức điểm trung bình đáp viên đánh giá rơi vào mức bao nhiêu trên thang đo Likert 5 mức độ.

2. Cronbach's Alpha

Kiểm định độ tin cậy thang đo để đánh giá xem các biến quan sát trong nhóm có phù hợp với nhóm đó hay không, có giải thích được đặc điểm của nhân tố mẹ hay không. Từ đó loại bỏ các biến không đạt yêu cầu ra khỏi nghiên cứu.

Dịch vụ cung cấp sẽ xử lý các lỗi gây ra việc không đảm bảo độ tin cậy Cronbach Alpha. Đảm bảo các chỉ số tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. 

3. EFA

Phân tích nhân tố khám phá giúp đánh giá tính hội tụ và phân biệt của các nhóm biến (nhóm thang đo). Các nhóm phân biệt nhau về ý nghĩa sẽ tách ra thành từng cột riêng biệt. Các nhóm có tính hội tụ nghĩa là các biến trong nhóm đó sẽ gom chung về 1 cột trong bảng ma trận xoay mà không nhảy sang nhóm khác, hoặc tải lên ở nhiều nhóm.

Dịch vụ cung cấp sẽ xử lý lỗi ma trận xoay xáo trộn, bị nhảy biến lung tung, biến bị loại gần hết... đảm bảo các kết quả EFA tốt, ma trận xoay phù hợp.

4. Tương quan Pearson

Phân tích tương quan Pearson giúp kiểm tra mỗi quan hệ tuyến tính giữa các biến với nhau. Từ đó xem xét các biến độc lập không có tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc cũng như xác định sớm hiện tượng đa cộng tuyến.

Dịch vụ cung cấp giúp xử lý lỗi các biến tương quan không phù hợp, biến có ý nghĩa nhưng lại không có tương quan với biến phụ thuộc.

5. Hồi quy

Bước hồi quy giúp bạn kết luận các giả thuyết đặt ra ban đầu: biến độc lập có sự tác động lên biến phụ thuộc hay không.

Dịch vụ cung cấp sẽ thực hiện hồi quy bội hoặc hồi quy nhị phân logistics đảm bảo thỏa mãn các tiêu chí thống kê. Giá trị R Square phù hợp, các biến không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến, không bị tự tương quan.

6. ANOVA, T-Test

Phân tích One-way ANOVA, Independent Sample T-Test (hoặc One Sample T-Test với một số dạng bài) để kết quả phù hợp với dữ liệu thực tế. Đây là phần hỗ trợ rất nhiều cho hồi quy để đưa ra giải pháp, đề xuất giải quyết vấn đề của đề tài. ANOVA, T-Test giúp kiểm tra xem biến phụ thuộc có khác biệt giữa các giá trị của biến định tính không. Ví dụ, kiểm tra xem biến phụ thuộc sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của công ty có khác nhau không giữa khách hàng nam/khách hàng nữ, giữa người trẻ/người già, giữa người học vấn cao/học vấn thấp... để từ đó có được chiến lược tiếp cận khách hàng khác nhau ở từng phân khúc. ANOVA, T-Test là xem 1 biến định lượng có khác biệt ở những giá trị khác nhau của biến định tính hay không.

7. CFA, SEM

Đây là các phân tích trên phần mềm AMOS hỗ trợ cho các đề tài có mô hình phức tạp có biến trung gian. Việc xử lý sẽ giúp mô hình đảm bảo các chỉ số CMIN/DF, CFI, RMSEA, PCLOSE,..., các biến không bị loại ngoài mong muốn, phù hợp với mô hình thực tế.

8. Bootstrap

Đây là kiểm định để đánh giá mô hình SEM ước lượng được có ý nghĩa suy ra tổng thể với cỡ mẫu lớn hay không. Kiểm định này rất quan trọng trong đánh giá mô hình SEM nên tất cả các gói xử lý AMOS ở trên đều phải bao gồm kiểm định này.

9. Multigroup

Đây là các phân tích trên phần mềm AMOS hỗ trợ cho các đề tài có mô hình phức tạp có biến trung gian. Multigroup Analysis là phân tích cấu trúc đa nhóm, giúp xem xét sự khác biệt của mô hình SEM giữa các đặc tính khác nhau của biến nhân khẩu học hay không. Ví dụ, kiểm tra xem mô hình hồi quy SEM liệu có khác nhau về giá trị R-square, về mức độ tác động của các biến độc lập, về biến độc lập có ý nghĩa/không có ý nghĩa giữa nam/nữ hay không, giữa người lớn tuổi/trẻ tuổi không,...để từ đó có được chiến lược tiếp cận khách hàng khác nhau ở từng phân khúc. Multigroup Analysis là xem phương trình hồi quy có khác biệt ở những giá trị khác nhau của biến định tính hay không.
C. CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG


** Lưu ý 1: Tất cả các gói xử lý của mình không phân tích chi tiết các kết quả như bài luận, chỉ diễn giải cơ bản các chỉ số quan trọng của các bảng cần dùng trong bài nghiên cứu.

** Lưu ý 2: ANOVA và T-Test (Independent T-Test) mình chỉ xử lý với biến phụ thuộc, không xử lý với biến độc lập.

** Lưu ý 3:  Mình không hỗ trợ tạo dữ liệu + xử lý câu hỏi nhiều trả lời. Phần này các bạn có thể tham khảo bài viết của mình ở đây nhé.

** Lưu ý 4:  Các câu hỏi ngoài câu hỏi Likert (5, 7 mức độ đồng ý) mình chỉ xử lý tối đa 5 câu hỏi. Từ câu số 6 trở đi, mỗi câu chi phí sẽ cộng thêm 70.000đ.

** Lưu ý 5:  Riêng với gói xử lý số 6. Mình sẽ tiến hành xử lý dựa trên dữ liệu đã hoàn thiện Cronbach Alpha và EFA. Các bạn vui lòng tạo biến đại diện theo bài viết này và gởi mình dữ liệu đã có biến đại diện kèm theo đó là bảng câu hỏi khảo sát, mô hình nghiên cứu, danh sách các biến quan sát đã bị loại trước đó.


Việc gửi email sử dụng các gói xử lý dữ liệu tới Phạm Lộc Blog đồng nghĩa bạn đã đọc và chấp nhận các lưu ý trên.D. QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Bước 1: Các bạn gặp khó khăn khi phân tích dữ liệu và muốn sử dụng các gói hỗ trợ của mình, các bạn vui lòng gởi email tới hòm thư phamlocblog@gmail.com với các thông tin:
  • TIÊU ĐỀ MAIL: DV SPSS - GÓI XỬ LÝ SỐ X
  • Mô hình nghiên cứu
  • Bảng câu hỏi (PDF hoặc Word)
  • Dữ liệu hiện tại của bạn (nếu có)
  • Vấn đề bạn đang gặp và mong muốn của bạn về kết quả dữ liệu
  • Số điện thoại liên hệ

Bước 2: Mình tiếp nhận thông tin, tư vấn chi tiết để bạn hoàn thiện những chỗ còn thiếu sót và đưa ra hướng giải quyết vấn đề bạn đang gặp.

Bước 3: Sau khi trao đổi và thống nhất mọi thông tin, mình báo chi phí và thời gian xử lý dữ liệu.

Bước 4: Bạn vui lòng chuyển khoản đặt cọc chi phí xử lý để xác nhận chắc chắn bạn sẽ nhận dữ liệu theo thông tin tài khoản ở đây:
Chủ TK: Phạm Lộc
TK Agribank: 1600 205 947 487                Chi nhánh: CN SAI GON
TK Dong A Bank: 0108 000 367                 Chi nhánh: CN GO VAP
TK Vietcombank: 0911 0000 14988         Chi nhánh: CN TAN SON NHAT
TK Sacombank: 0601 657 151 39             Chi nhánh: PGD NGUYEN VAN NGHI
TK ACB: 3940347                                     Chi nhánh: PGD THI NGHE

Bước 5: Mình xử lý dữ liệu và gởi kết quả xử lý cho bạn bằng file PDF hoặc chụp ảnh màn hình. Nếu không có yêu cầu chỉnh sửa, bạn vui lòng chuyển khoản thanh toán 50% phí còn lại.

Bước 6: Mình gửi file dữ liệu đã xử lý cho bạn và hỗ trợ chỉnh sửa nếu bạn có nhu cầu. Các file bạn sẽ nhận được: 
- File dữ liệu đã xử lý dạng Excel
- File dữ liệu đã xử lý dạng SPSS
- File word kết quả xuất các bảng cần thiết trong các kiểm định + diễn giải cơ bản các chỉ số.

** Lưu ý: Sau khi chuyển khoản có thể tài khoản mình chưa báo ngay số dư, nên bạn vui lòng gởi hình ảnh chứng từ chuyển tiền vào email phamlocblog@gmail.com, mình nhận được chứng từ sẽ gửi dữ liệu sớm để bạn kịp làm bài.
E. CAM KẾT

1/ BẢO MẬT THÔNG TIN

- Tất cả mọi thông tin cá nhân và dữ liệu nghiên cứu của các bạn đều được bảo mật tuyệt đối
- Mình cam kết không sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào
- Mọi dữ liệu các bạn gởi cho mình sẽ tuyệt đối không bị rò rỉ
- Dữ liệu của các bạn là duy nhất, không giống với bất kỳ dữ liệu của ai khác

2/ HỖ TRỢ SAU KHI GIAO DỮ LIỆU

- Đối với các lỗi phát sinh do mình xử lý có sơ sót, mình sẽ sửa lỗi nhanh nhất để các bạn kịp làm bài.
- Trong quá trình làm bài, các bạn có thắc mắc hay khó khăn trong quá trình làm bài có thể email cho mình. Mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất với kiến thức có được để hỗ trợ các bạn hoàn thành bài luận tốt nhất.
- Sau khi nhận dữ liệu, nếu giảng viên có yêu cầu chỉnh sửa cơ bản, mình sẽ hỗ trợ miễn phí hoàn toàn trong 2 lần điều chỉnh. Trường hợp số lần yêu cầu chỉnh sửa từ 3 lần trở lên, mình sẽ tính thêm một khoản phí bổ sung tùy mức độ điều chỉnh (dao động từ 200.000đ - 700.000đ). 

F. TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN PHẠM LỘC BLOG?

Phạm Lộc Blog hiện tại là một trong số ít những website chất lượng tại Việt Nam chia sẻ kiến thức về SPSS và phân tích định lượng. Phạm Lộc Blog rất tự hào rằng các bài viết trên website có lượt xem khá cao và có những phản hồi tốt về chất lượng các bài viết từ các bạn, các Anh/Chị đang tìm hiểu về phân tích định lượng trên SPSS.

Mỗi bài viết được chia sẻ là những kiến thức mình được giảng dạy bởi nhiều giảng viên, từ những nguồn sách chất lượng trong và ngoài nước và từ kinh nghiệm 4 năm tư vấn, hỗ trợ xử lý dữ liệu cho các bạn, các Anh/Chị làm nghiên cứu, viết luận văn thạc sĩ, báo cáo.

Với lượng kiến thức cập nhật liên tục và kinh nghiệm có được, mình chắc chắn sẽ hỗ trợ tốt cho các bạn về xử lý dữ liệu SPSS để có được bài luận, bài nghiên cứu với kết quả mong đợi.

Mình là người làm việc đề cao tính trách nhiệm. Các bạn đã tin tưởng và đồng ý trả một khoản phí xử lý dữ liệu không nhỏ cho mình, nghĩa là mình có trách nhiệm phải giúp bài luận của các bạn đạt được kết quả tốt, tương xứng với mức phí mà bạn đã bỏ ra. Chính vì vậy, mình luôn hỗ trợ hết sức từ khâu tư vấn trước xử lý đến chỉnh sửa, trả lời thắc mắc sau khi bàn giao dữ liệu, để bài luận văn các bạn có thể đạt được kết quả tốt nhất khi nộp bài và báo cáo trước hội đồng.

G. LIÊN HỆ

Bạn cần hỗ trợ xử lý dữ liệu SPSS, AMOS, hãy liên hệ trực tiếp với Phạm Lộc Blog qua:

- Email: phamlocblog@gmail.com (phản hồi liên tục)
- Skype: locpham.iuh (9h - 21h)
- Zalo: 0933.951.549 (9h - 21h)

Để mình tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất, khi sử dụng các gói xử lý, bạn gửi giúp mình BẢNG CÂU HỎI kèm SƠ BỘ YÊU CẦU của bạn qua email. Mình xem qua bảng khảo sát và nắm được cơ bản yêu cầu của các bạn sẽ hình dung được đề tài của bạn và trao đổi nhanh hơn, rõ ràng hơn vấn đề bạn đang gặp phải.


Xin chân thành cám ơn, chúc các bạn làm bài thật tốt!