Nhận xử lý, phân tích số liệu SPSS

Chào các bạn!

Bạn gặp khó khăn khi phân tích SPSS như bộ số liệu xấu, Cronbach Alpha (Về sau mình gọi tắt là CA)/ EFA / Tương quan/ Hồi quy không đạt kiểm định, biến quan sát bị loại bỏ quá nhiều, ma trận xoay các biến quan sát sắp xếp lộn xộn, khi hồi quy thì các nhân tố độc lập bị loại bỏ gần hết.....????


Bạn không có thời gian, deadline lại tới sát nút, bạn cần  hỗ trợ xử lý dữ liệu SPSS với mức giá thực sự tốt? 

=> Mình nhận xử lý số liệu SPSS theo yêu cầu. Nếu bạn trong tình trạng gặp những khó khăn như trên, bạn có thể liên hệ mình để tối ưu thời gian và hiệu quả bài làm nhé.

CÁC LỖI DỮ LIỆU HAY GẶP KHI XỬ LÝ SPSS

1. Hệ số Cronbach Alpha nhỏ hơn 0.6, tương quan biến tổng nhỏ hơn 0.3, các biến quan sát bị loại không theo ý muốn.

2. EFA không thỏa các yêu cầu kiểm định, ma trận xoay lung tung, nhân tố bị loại/gộp không theo ý muốn.

3. Xảy ra đa cộng tuyến, xảy ra tự tương quan

4. Trong tương quan và hồi quy, các nhân tố bị loại không theo ý muốn. Giá trị R rất thấp.

5. Kiểm định sự khác biệt biến phụ thuộc theo các đặc điểm cá nhân như tuổi, giới tính, nghề nghiệp, học vấn ... không theo ý muốn.

Lưu ý:

- Các gói xử lý từ 2-5 mình hỗ trợ tạo dữ liệu nghiên cứu sơ bộ miễn phí nếu các bạn cần.

- Mình không hỗ trợ tạo dữ liệu + xử lý câu hỏi nhiều trả lời. Phần này các bạn có thể tham khảo bài viết của mình ở đây nhé.

- Biến định tính mình chỉ xử lý tối đa 5 câu hỏi. Từ câu số 6 trở đi, mỗi câu chi phí sẽ cộng thêm 70.000đ.

A. CÁC GÓI XỬ LÝ

dich-vu-phan-tich-spss


Gói 1: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach's Alpha, EFA

Nội dung xử lý:
 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.

Phí xử lý dữ liệu SPSS cho gói 1: 700.000 VNĐ.
Form gởi yêu cầu (nếu bạn không hiểu form chỉ cần gửi yêu cầu bạn muốn mình sẽ tư vấn chi tiết hơn)
 • Cỡ mẫu nghiên cứu
 • Tài liệu gởi kèm: Bảng khảo sát, Mô hình nghiên cứu, Dữ liệu hiện tại của bạn (nếu có). Trong trường hợp không có dữ liệu bạn cho mình biết cỡ mẫu, mình sẽ cung cấp dữ liệu theo yêu cầu. Gói số 1, mình không hỗ trợ tạo dữ liệu cho biến định tính, đặc điểm cá nhân.
 • Cronbach Alpha: từ 0.6-0.89, có thể loại 1-2 biến quan sát (câu hỏi nhỏ bên trong) là A1, B1,...
 • EFA với KMO > 0.5, Sig Barlett nhỏ hơn 0.05, phương sai trích lớn hơn 50%, ma trận xoay đúng trật tự các nhân tố ban đầu, có thể loại 1-2 biến quan sát là A3, D3, E2,...
 • Các yêu cầu thêm của bạn của bạn về Cronbach Alpha và EFA
 • SỐ ĐIỆN THOẠI


Gói 2: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội

Nội dung xử lý:
 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.

Phí xử lý dữ liệu SPSS cho gói 2: 1.000.000 VNĐ.
Form gởi yêu cầu: (nếu bạn không hiểu form chỉ cần gửi yêu cầu bạn muốn mình sẽ tư vấn chi tiết hơn)
 • Cỡ mẫu nghiên cứu
 • Tài liệu gởi kèm: Bảng khảo sát, Mô hình nghiên cứu, Dữ liệu hiện tại của bạn (nếu có). Trong trường hợp không có dữ liệu bạn cho mình biết cỡ mẫu, mình sẽ cung cấp dữ liệu theo yêu cầu. Gói số 2, mình không hỗ trợ tạo dữ liệu cho biến định tính, đặc điểm cá nhân.
 • Cronbach Alpha: từ 0.6-0.89, có thể loại 1-2 biến quan sát (câu hỏi nhỏ bên trong) là A1, B1,...
 • EFA với KMO > 0.5, Sig Barlett nhỏ hơn 0.05, phương sai trích lớn hơn 50%, ma trận xoay đúng trật tự các nhân tố ban đầu, có thể loại 1-2 biến quan sát là A3, D3, E2,...
 • Tương quan không loại nhân tố hoặc loại 1 nhân tố là A, B, C...
 • Hồi quy thỏa mãn R bình phương hiệu chỉnh từ 0.5 - 0.85, sig kiểm định F nhỏ hơn 0.05.
 • Hồi quy không loại nhân tố hoặc loại 1 nhân tố là E. Bước hồi quy, nhân tố A, B, C... sẽ tác động nghịch (dấu âm) và các nhân tố còn lại sẽ tác động thuận (dấu dương)
 • Nhân tố độc lập tác động mạnh nhất/yếu nhất lên biến phụ thuộc lần lượt là nhân tố A và nhân tố C
 • Các yêu cầu thêm của bạn về Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy
 • SỐ ĐIỆN THOẠI


Gói 3: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội, Thống kê mô tả

Nội dung xử lý:
 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Thống kê mô tả: chạy bảng tần số, vẽ biểu đồ cơ cấu biến định tính; chạy bảng mô tả (mean, min, max) cho biến định lượng.

Phí xử lý dữ liệu SPSS cho gói 3: 1.400.000 VNĐ
Form gởi yêu cầu: (nếu bạn không hiểu form chỉ cần gửi yêu cầu bạn muốn mình sẽ tư vấn chi tiết hơn)
 • Cỡ mẫu nghiên cứu
 • Tài liệu gởi kèm: Bảng khảo sát, Mô hình nghiên cứu, Dữ liệu hiện tại của bạn (nếu có). Trong trường hợp không có dữ liệu bạn cho mình biết cỡ mẫu, mình sẽ cung cấp dữ liệu theo yêu cầu.
 • Cronbach Alpha: từ 0.6-0.89, có thể loại 1-2 biến quan sát (câu hỏi nhỏ bên trong) là A1, B1,...
 • EFA với KMO > 0.5, Sig Barlett nhỏ hơn 0.05, phương sai trích lớn hơn 50%, ma trận xoay đúng trật tự các nhân tố ban đầu, có thể loại 1-2 biến quan sát là A3, D3, E2,...
 • Tương quan không loại nhân tố hoặc loại 1 nhân tố là A, B, C...
 • Hồi quy thỏa mãn R bình phương hiệu chỉnh từ 0.5 - 0.85, sig kiểm định F nhỏ hơn 0.05.
 • Hồi quy không loại nhân tố hoặc loại 1 nhân tố là E. Bước hồi quy, nhân tố A, B, C... sẽ tác động nghịch (dấu âm) và các nhân tố còn lại sẽ tác động thuận (dấu dương)
 • Nhân tố độc lập tác động mạnh nhất/yếu nhất lên biến phụ thuộc lần lượt là nhân tố A và nhân tố C
 • Các yêu cầu thêm của bạn về Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy
 • SỐ ĐIỆN THOẠI


Gói 4: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội, T-Test, ANOVA

Nội dung xử lý:
 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Kiểm định sự khác biệt biến phụ thuộc theo các đặc điểm cá nhân như tuổi, giới tính, nghề nghiệp, học vấn ... theo ý muốn của bạn.

Phí xử lý dữ liệu SPSS cho gói 4: 1.600.000 VNĐ
Form gởi yêu cầu: (nếu bạn không hiểu form chỉ cần gửi yêu cầu bạn muốn mình sẽ tư vấn chi tiết hơn)
 • Cỡ mẫu nghiên cứu
 • Tài liệu gởi kèm: Bảng khảo sát, Mô hình nghiên cứu, Dữ liệu hiện tại của bạn (nếu có). Trong trường hợp không có dữ liệu bạn cho mình biết cỡ mẫu, mình sẽ cung cấp dữ liệu theo yêu cầu.
 • Cronbach Alpha: từ 0.6-0.89, có thể loại 1-2 biến quan sát (câu hỏi nhỏ bên trong) là A1, B1,...
 • EFA với KMO > 0.5, Sig Barlett nhỏ hơn 0.05, phương sai trích lớn hơn 50%, ma trận xoay đúng trật tự các nhân tố ban đầu, có thể loại 1-2 biến quan sát là A3, D3, E2,...
 • Tương quan không loại nhân tố hoặc loại 1 nhân tố là A, B, C...
 • Hồi quy thỏa mãn R bình phương hiệu chỉnh từ 0.5 - 0.85, sig kiểm định F nhỏ hơn 0.05.
 • Hồi quy không loại nhân tố hoặc loại 1 nhân tố là E. Bước hồi quy, nhân tố A, B, C... sẽ tác động nghịch (dấu âm) và các nhân tố còn lại sẽ tác động thuận (dấu dương)
 • Nhân tố độc lập tác động mạnh nhất/yếu nhất lên biến phụ thuộc lần lượt là nhân tố A và nhân tố C
 • ANOVA và T-Test có sự khác biệt giữa biến phụ thuộc với các giá trị tuổi, thu nhập và không có sự khác biệt biến phụ thuộc với giới tính, nghề nghiệp khác nhau...
 • Cơ cấu biến cá nhân dạng con số cụ thể hoặc là bạn ước lượng phần trăm. Ví dụ một yêu cầu mẫu: Mẫu của mình là 150. Mình muốn nữ là 90, nam là 60. Mình muốn học vấn THPT là 30, cao đẳng là 20, đại học là 90 và trên đại học là 10.
 • Những biến đặc điểm cá nhân nào bạn muốn có sự khác biệt biến phụ thuộc ở từng giá trị khác nhau. Ví dụ một yêu cầu mẫu: Mình có 3 biến đặc điểm cá nhân là giới tính, nghề nghiệp, học vấn và biến phụ thuộc là sự hài lòng. Mình muốn: 
  • CÓ sự khác biệt về sự hài lòng giữa các mức học vấn khác nhau. Cụ thể, mức học vấn càng cao thì sự hài lòng của họ càng cao.
  • KHÔNG CÓ sự khác biệt về sự hài lòng giữa các nhóm giới tính, các nhóm nghề nghiệp khác nhau.
 • Các yêu cầu thêm của bạn
 • SỐ ĐIỆN THOẠI


Gói 5: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội, T-Test, ANOVA, Thống kê mô tả

Nội dung xử lý:
 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Kiểm định sự khác biệt biến phụ thuộc theo các đặc điểm cá nhân như tuổi, giới tính, nghề nghiệp, học vấn ... theo ý muốn của bạn.
 • Thống kê mô tả: chạy bảng tần số, vẽ biểu đồ cơ cấu biến định tính; chạy bảng mô tả (mean, min, max) cho biến định lượng.

Phí xử lý dữ liệu SPSS cho gói 5: 2.000.000 VNĐ
Form gởi yêu cầu: (nếu bạn không hiểu form chỉ cần gửi yêu cầu bạn muốn mình sẽ tư vấn chi tiết hơn)
 • Cỡ mẫu nghiên cứu
 • Tài liệu gởi kèm: Bảng khảo sát, Mô hình nghiên cứu, Dữ liệu hiện tại của bạn (nếu có). Trong trường hợp không có dữ liệu bạn cho mình biết cỡ mẫu, mình sẽ cung cấp dữ liệu theo yêu cầu.
 • Cronbach Alpha: từ 0.6-0.89, có thể loại 1-2 biến quan sát (câu hỏi nhỏ bên trong) là A1, B1,...
 • EFA với KMO > 0.5, Sig Barlett nhỏ hơn 0.05, phương sai trích lớn hơn 50%, ma trận xoay đúng trật tự các nhân tố ban đầu, có thể loại 1-2 biến quan sát là A3, D3, E2,...
 • Tương quan không loại nhân tố hoặc loại 1 nhân tố là A, B, C...
 • Hồi quy thỏa mãn R bình phương hiệu chỉnh từ 0.5 - 0.85, sig kiểm định F nhỏ hơn 0.05.
 • Hồi quy không loại nhân tố hoặc loại 1 nhân tố là E. Bước hồi quy, nhân tố A, B, C... sẽ tác động nghịch (dấu âm) và các nhân tố còn lại sẽ tác động thuận (dấu dương)
 • Nhân tố độc lập tác động mạnh nhất/yếu nhất lên biến phụ thuộc lần lượt là nhân tố A và nhân tố C
 • ANOVA và T-Test có sự khác biệt giữa biến phụ thuộc với các giá trị tuổi, thu nhập và không có sự khác biệt biến phụ thuộc với giới tính, nghề nghiệp khác nhau...
 • Cơ cấu biến cá nhân dạng con số cụ thể hoặc là bạn ước lượng phần trăm. Ví dụ một yêu cầu mẫu: Mẫu của mình là 150. Mình muốn nữ là 90, nam là 60. Mình muốn học vấn THPT là 30, cao đẳng là 20, đại học là 90 và trên đại học là 10.
 • Những biến đặc điểm cá nhân nào bạn muốn có sự khác biệt biến phụ thuộc ở từng giá trị khác nhau. Ví dụ một yêu cầu mẫu: Mình có 3 biến đặc điểm cá nhân là giới tính, nghề nghiệp, học vấn và biến phụ thuộc là sự hài lòng. Mình muốn: 
  • CÓ sự khác biệt về sự hài lòng giữa các mức học vấn khác nhau. Cụ thể, mức học vấn càng cao thì sự hài lòng của họ càng cao.
  • KHÔNG CÓ sự khác biệt về sự hài lòng giữa các nhóm giới tính, các nhóm nghề nghiệp khác nhau.
 • Các yêu cầu thêm của bạn
 • SỐ ĐIỆN THOẠI


Gói 6: Xử lý dữ liệu SPSS: Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội

Nội dung xử lý:
 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Lưu ý: Đa cộng tuyến sẽ không nằm trong gói này, bởi vì đa cộng tuyến gây ra bởi các biến độc lập nên nếu bị tình trạng này, các bạn tham khảo giúp mình các gói số 2 - số 5.

Phí xử lý dữ liệu SPSS cho gói 6: 400.000 VNĐ.
Form gởi yêu cầu: (nếu bạn không hiểu form chỉ cần gửi yêu cầu bạn muốn mình sẽ tư vấn chi tiết hơn)
 • Bạn vui lòng tạo biến đại diện theo hướng dẫn tại đây. Sau đó gởi mình file dữ liệu đã có sẵn biến đại diện
 • Tương quan không loại nhân tố hoặc loại 1 nhân tố là A, B, C...
 • Hồi quy thỏa mãn R bình phương hiệu chỉnh từ 0.5 - 0.85, sig kiểm định F nhỏ hơn 0.05
 • Hồi quy không loại nhân tố hoặc loại 1 nhân tố là E. Bước hồi quy, nhân tố A, B, C... sẽ tác động nghịch (dấu âm) và các nhân tố còn lại sẽ tác động thuận (dấu dương)
 • Nhân tố độc lập tác động mạnh nhất/yếu nhất lên biến phụ thuộc lần lượt là nhân tố A và nhân tố C
 • Các yêu cầu thêm của bạn về Tương quan Pearson, Hồi quy
 • SỐ ĐIỆN THOẠI


Gói 7: Xử lý dữ liệu SPSS: ANOVA, T-Test

Nội dung xử lý:
 • Tạo dữ liệu các biến định tính
 • Thực hiện phân tích T-Test, ANOVA kiểm định khác biệt trung bình theo yêu cầu

Phí xử lý dữ liệu SPSS cho gói 7: 600.000 VNĐ.
Form gởi yêu cầu: (nếu bạn không hiểu form chỉ cần gửi yêu cầu bạn muốn mình sẽ tư vấn chi tiết hơn)
 • Tài liệu gởi kèm: Bảng khảo sát, Mô hình nghiên cứu, Dữ liệu hiện tại của bạn (nếu có). Trong trường hợp không có dữ liệu bạn cho mình biết cỡ mẫu, mình sẽ cung cấp dữ liệu theo yêu cầu.
 • ANOVA và T-Test có sự khác biệt giữa biến phụ thuộc với các giá trị tuổi, thu nhập và không có sự khác biệt biến phụ thuộc với giới tính, nghề nghiệp khác nhau...
 • Cơ cấu biến cá nhân dạng con số cụ thể hoặc là bạn ước lượng phần trăm. Ví dụ một yêu cầu mẫu: Mẫu của mình là 150. Mình muốn nữ là 90, nam là 60. Mình muốn học vấn THPT là 30, cao đẳng là 20, đại học là 90 và trên đại học là 10.
 • Những biến đặc điểm cá nhân nào bạn muốn có sự khác biệt biến phụ thuộc ở từng giá trị khác nhau. Ví dụ một yêu cầu mẫu: Mình có 3 biến đặc điểm cá nhân là giới tính, nghề nghiệp, học vấn và biến phụ thuộc là sự hài lòng. Mình muốn: 
  • CÓ sự khác biệt về sự hài lòng giữa các mức học vấn khác nhau. Cụ thể, mức học vấn càng cao thì sự hài lòng của họ càng cao.
  • KHÔNG CÓ sự khác biệt về sự hài lòng giữa các nhóm giới tính, các nhóm nghề nghiệp khác nhau.
 • Các yêu cầu thêm của bạn
 • SỐ ĐIỆN THOẠI

B. CÁCH THỨC LÀM VIỆC

Các bạn gặp khó khăn khi phân tích dữ liệu và muốn sử dụng các gói hỗ trợ của mình, các bạn vui lòng gởi email tới hòm thư phamlocblog@gmail.com với các thông tin:
 • TIÊU ĐỀ MAIL: DV SPSS - GÓI DV BẠN MUỐN SỬ DỤNG
 • Mô hình nghiên cứu
 • Bảng câu hỏi
 • Dữ liệu hiện tại của bạn (nếu có)
 • Yêu cầu của các bạn theo form gởi yêu cầu của từng gói xử lý (hoặc bạn có thể gởi yêu cầu bạn mong muốn, mình sẽ tư vấn chi tiết hơn)

C. THANH TOÁN VÀ NHẬN DỮ LIỆU

1/ Số liệu sau khi mình đã xử lý hoàn chỉnh theo yêu cầu. Mình sẽ chạy kết quả và trình bày vào một file PDF hoặc chụp ảnh màn hình, sau đó sẽ gởi email tới các bạn.

2/ Các bạn nhận file kết quả, và đồng ý nhận file dữ liệu. Các bạn chuyển khoản thanh toán phí xử lý giúp mình qua các số tài khoản ngân hàng phía dưới. Sau đó, gởi hình ảnh chứng từ chuyển tiền vào hòm thư phamlocblog@gmail.com, mình xác nhận lại email và tài khoản ngân hàng sẽ tiến hành gởi file số liệu đã xử lý cho các bạn.
Các bạn sẽ nhận được những file gồm: 
- File dữ liệu đã xử lý dạng Excel
- File dữ liệu đã xử lý dạng SPSS
- File word kết quả xuất các bảng cần thiết trong các kiểm định + diễn giải cơ bản các chỉ số.

3/ Thông tin thanh toán:

Chủ TK: Phạm Lộc
TK Agribank: 1600 205 947 487                Chi nhánh: CN SAI GON
TK Dong A Bank: 0108 000 367                 Chi nhánh: CN GO VAP
TK Vietcombank: 0911 0000 14988         Chi nhánh: CN GO VAP
TK Sacombank: 0601 657 151 39             Chi nhánh: PGD NGUYEN VAN NGHI


D. CAM KẾT

1/ BẢO MẬT THÔNG TIN

- Tất cả mọi thông tin cá nhân và dữ liệu nghiên cứu của các bạn đều được bảo mật tuyệt đối
- Mình cam kết không sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào
- Mọi dữ liệu các bạn gởi cho mình sẽ tuyệt đối không bị rò rỉ
- Dữ liệu của các bạn là duy nhất, không giống với bất kỳ dữ liệu của ai khác

2/ HỖ TRỢ SAU KHI GIAO DỮ LIỆU

- Đối với các lỗi phát sinh do mình xử lý có sơ sót, mình sẽ sửa lỗi nhanh nhất để các bạn kịp làm bài.
- Trong quá trình làm bài, các bạn có thắc mắc hay khó khăn trong quá trình làm bài có thể email cho mình. Mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất với kiến thức có được để hỗ trợ các bạn hoàn thành bài luận tốt nhất.
- Sau khi nhận dữ liệu, nếu giảng viên có yêu cầu chỉnh sửa. Các điều chỉnh đó nhỏ mình sẽ hỗ trợ miễn phí hoàn toàn. Trường hợp các thay đổi buộc mình phải làm lại dữ liệu từ đầu mình sẽ tính thêm một khoản phí bổ sung. 

E. LIÊN HỆ

Bạn cần hỗ trợ tư vấn về bảng khảo sát, mô hình,... có thể liên hệ trực tiếp qua skype, zalo và email bên dưới:

- Skype (luôn online): locpham.iuh
- Email: phamlocblog@gmail.comXin chân thành cám ơn, chúc các bạn làm bài thật tốt!