Nhận xử lý, phân tích số liệu SPSS, AMOS

Chào các bạn!

Bạn gặp khó khăn khi phân tích SPSS, AMOS như bộ số liệu xấu, Cronbach Alpha/ EFA / Tương quan/ Hồi quy không đạt kiểm định, biến quan sát bị loại bỏ quá nhiều, ma trận xoay các biến quan sát sắp xếp lộn xộn, khi hồi quy thì các nhân tố độc lập bị loại bỏ gần hết; các chỉ số Model Fit trong CFA không đảm bảo các tiêu chuẩn, kết quả SEM nhân tố bị loại hết....?

dịch vụ phân tích số liệu SPSS, AMOS

Bạn không có thời gian, deadline lại tới sát nút, bạn cần hỗ trợ xử lý dữ liệu SPSS, AMOS với mức giá thực sự tốt? 

=> Mình nhận xử lý số liệu SPSS, AMOS theo yêu cầu. Nếu bạn trong tình trạng gặp những khó khăn như trên, bạn có thể liên hệ bên mình để tối ưu thời gian và hiệu quả bài làm nhé.

CÁC LỖI DỮ LIỆU HAY GẶP KHI XỬ LÝ SPSS, AMOS

1. Hệ số Cronbach Alpha nhỏ hơn 0.6, tương quan biến tổng nhỏ hơn 0.3, các biến quan sát bị loại không theo ý muốn.

2. EFA không thỏa các yêu cầu kiểm định, ma trận xoay lung tung, nhân tố bị loại/gộp không theo ý muốn.

3. Xảy ra đa cộng tuyến, xảy ra tự tương quan

4. Trong tương quan và hồi quy, các nhân tố bị loại không theo ý muốn. Giá trị R rất thấp.

5. Kiểm định sự khác biệt biến phụ thuộc theo các đặc điểm cá nhân như tuổi, giới tính, nghề nghiệp, học vấn ... không theo ý muốn.

6. Các chỉ số CMIN/DF, CFI, GFI, RMSEA, PCLOSE không đảm bảo tiêu chuẩn của CFA, biến bị loại nhiều do trọng số nhỏ hơn 0.5

7. Kết quả SEM nhân tố bị loại không theo ý muốn, dấu tác động ngược kỳ vọng.

A. CÁC GÓI XỬ LÝ

Dịch vụ xử lý SPSS

Dịch vụ xử lý AMOS

** Lưu ý 1: Tất cả các gói xử lý của mình không phân tích chi tiết các kết quả như bài luận, chỉ diễn giải cơ bản các chỉ số quan trọng của các bảng cần dùng trong bài nghiên cứu.

** Lưu ý 2: ANOVA và T-Test (Independent T-Test) mình chỉ xử lý với biến phụ thuộc, không xử lý với biến độc lập.

** Lưu ý 3:  Mình không hỗ trợ tạo dữ liệu + xử lý câu hỏi nhiều trả lời. Phần này các bạn có thể tham khảo bài viết của mình ở đây nhé.

** Lưu ý 4:  Các câu hỏi ngoài câu hỏi Likert (5, 7 mức độ đồng ý) mình chỉ xử lý tối đa 5 câu hỏi. Từ câu số 6 trở đi, mỗi câu chi phí sẽ cộng thêm 70.000đ.

Gói 1: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach's Alpha, EFA

Nội dung xử lý:
 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.

Phí xử lý dữ liệu SPSS cho gói 1: 700.000 VNĐ.


Gói 2: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội

Nội dung xử lý:
 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.

Phí xử lý dữ liệu SPSS cho gói 2: 1.000.000 VNĐ.


Gói 3: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội, Thống kê mô tả

Nội dung xử lý:
 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Thống kê mô tả: chạy bảng tần số, vẽ biểu đồ cơ cấu biến định tính; chạy bảng mô tả (mean, min, max) cho biến định lượng.

Phí xử lý dữ liệu SPSS cho gói 3: 1.400.000 VNĐ


Gói 4: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội, T-Test, ANOVA

Nội dung xử lý:
 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Kiểm định sự khác biệt biến phụ thuộc theo các đặc điểm cá nhân như tuổi, giới tính, nghề nghiệp, học vấn ... theo ý muốn của bạn.

Phí xử lý dữ liệu SPSS cho gói 4: 1.600.000 VNĐ


Gói 5: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội, T-Test, ANOVA, Thống kê mô tả

Nội dung xử lý:
 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Kiểm định sự khác biệt biến phụ thuộc theo các đặc điểm cá nhân như tuổi, giới tính, nghề nghiệp, học vấn ... theo ý muốn của bạn.
 • Thống kê mô tả: chạy bảng tần số, vẽ biểu đồ cơ cấu biến định tính; chạy bảng mô tả (mean, min, max) cho biến định lượng.

Phí xử lý dữ liệu SPSS cho gói 5: 2.000.000 VNĐ
ANOVA là gì và ANOVA sẽ hỗ trợ gì cho bài phân tích của bạn tốt hơn. Bạn xem thêm bài viết này nhé.


Gói 6: Xử lý dữ liệu SPSS: Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội

Nội dung xử lý:
 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Lưu ý: Đa cộng tuyến sẽ không nằm trong gói này, bởi vì đa cộng tuyến gây ra bởi các biến độc lập nên nếu bị tình trạng này, các bạn tham khảo giúp mình các gói số 2 - số 5.


Phí xử lý dữ liệu SPSS cho gói 6: 400.000 VNĐ.

Với gói này, mình sẽ tiến hành xử lý dựa trên dữ liệu đã hoàn thiện Cronbach AlphaEFA. Các bạn vui lòng tạo biến đại diện theo bài viết này và gởi mình dữ liệu đã có biến đại diện kèm theo đó là danh sách các biến quan sát đã bị loại trước đó.


Gói 7: Xử lý dữ liệu SPSS + AMOS: Cronbach Alpha, EFA, CFA, SEM

Nội dung xử lý:
 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Các chỉ số trong Model Fit (CMIN/DF, CFI, RMSEA, PCLOSE) thỏa mãn các yêu cầu về kiểm định. Các biến quan sát tốt không bị loại.
 • Kết quả SEM tốt, dấu tác động phù hợp, biến quan trọng không bị loại.

Phí xử lý dữ liệu SPSS cho gói 7: 1.600.000 VNĐ.


Gói 8: Xử lý dữ liệu SPSS + AMOS: Cronbach Alpha, EFA, CFA, SEM, Thống kê mô tả

Nội dung xử lý:
 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Các chỉ số trong Model Fit (CMIN/DF, CFI, RMSEA, PCLOSE) thỏa mãn các yêu cầu về kiểm định. Các biến quan sát tốt không bị loại.
 • Kết quả SEM tốt, dấu tác động phù hợp, biến quan trọng không bị loại.
 • Thống kê mô tả: chạy bảng tần số, vẽ biểu đồ cơ cấu biến định tính; chạy bảng mô tả (mean, min, max) cho biến định lượng.

Phí xử lý dữ liệu SPSS cho gói 8: 2.000.000 VNĐ.

B. QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Bước 1: Các bạn gặp khó khăn khi phân tích dữ liệu và muốn sử dụng các gói hỗ trợ của mình, các bạn vui lòng gởi email tới hòm thư phamlocblog@gmail.com với các thông tin:
 • TIÊU ĐỀ MAIL: DV SPSS - GÓI XỬ LÝ BẠN CHỌN (1,2,3,4,5,6,7,8)
 • Mô hình nghiên cứu
 • Bảng câu hỏi (PDF hoặc Word)
 • Dữ liệu hiện tại của bạn (nếu có)
 • Vấn đề bạn đang gặp và mong muốn của bạn về kết quả dữ liệu
 • Số điện thoại liên hệ

Bước 2: Mình tiếp nhận thông tin, tư vấn chi tiết để bạn hoàn thiện những chỗ còn thiếu sót và đưa ra hướng giải quyết vấn đề bạn đang gặp.

Bước 3: Sau khi trao đổi và thống nhất mọi thông tin, mình báo chi phí và thời gian xử lý dữ liệu.

Bước 4: Bạn vui lòng chuyển khoản đặt cọc 50% chi phí xử lý để xác nhận chắc chắn bạn sẽ nhận dữ liệu theo thông tin tài khoản ở đây:
Chủ TK: Phạm Lộc
TK Agribank: 1600 205 947 487                Chi nhánh: CN SAI GON
TK Dong A Bank: 0108 000 367                 Chi nhánh: CN GO VAP
TK Vietcombank: 0911 0000 14988         Chi nhánh: CN TAN SON NHAT
TK Sacombank: 0601 657 151 39             Chi nhánh: PGD NGUYEN VAN NGHI
TK ACB: 3940347                                     Chi nhánh: PGD THI NGHE

Bước 5: Mình xử lý dữ liệu và gởi kết quả xử lý cho bạn bằng file PDF hoặc chụp ảnh màn hình. Nếu không có yêu cầu chỉnh sửa, bạn vui lòng chuyển khoản thanh toán 50% phí còn lại.

Bước 6: Mình gửi file dữ liệu đã xử lý cho bạn và hỗ trợ chỉnh sửa nếu bạn có nhu cầu. Các file bạn sẽ nhận được: 
- File dữ liệu đã xử lý dạng Excel
- File dữ liệu đã xử lý dạng SPSS
- File word kết quả xuất các bảng cần thiết trong các kiểm định + diễn giải cơ bản các chỉ số.

** Lưu ý: Sau khi chuyển khoản có thể tài khoản mình chưa báo ngay số dư, nên bạn vui lòng gởi hình ảnh chứng từ chuyển tiền vào email phamlocblog@gmail.com, mình nhận được chứng từ sẽ gửi dữ liệu sớm để bạn kịp làm bài.

C. CAM KẾT

1/ BẢO MẬT THÔNG TIN

- Tất cả mọi thông tin cá nhân và dữ liệu nghiên cứu của các bạn đều được bảo mật tuyệt đối
- Mình cam kết không sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào
- Mọi dữ liệu các bạn gởi cho mình sẽ tuyệt đối không bị rò rỉ
- Dữ liệu của các bạn là duy nhất, không giống với bất kỳ dữ liệu của ai khác

2/ HỖ TRỢ SAU KHI GIAO DỮ LIỆU

- Đối với các lỗi phát sinh do mình xử lý có sơ sót, mình sẽ sửa lỗi nhanh nhất để các bạn kịp làm bài.
- Trong quá trình làm bài, các bạn có thắc mắc hay khó khăn trong quá trình làm bài có thể email cho mình. Mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất với kiến thức có được để hỗ trợ các bạn hoàn thành bài luận tốt nhất.
- Sau khi nhận dữ liệu, nếu giảng viên có yêu cầu chỉnh sửa cơ bản, mình sẽ hỗ trợ miễn phí hoàn toàn trong 2 lần điều chỉnh. Trường hợp các thay đổi buộc mình phải làm lại dữ liệu từ đầu hoặc số lần yêu cầu chỉnh sửa từ 3 lần trở lên, mình sẽ tính thêm một khoản phí bổ sung tùy mức độ điều chỉnh (dao động từ 200.000đ - 500.000đ).

D. TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN PHẠM LỘC BLOG?

Mình là Lộc, mình có kinh nghiệm hơn 3 năm trong xử lý dữ liệu và hỗ trợ các anh chị, các bạn sinh viên hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ. Với kiến thức và kinh nghiệm có được, mình chắc chắn sẽ hỗ trợ các bạn ở mức "tốt" về xử lý dữ liệu để phân tích SPSS.

Mình là người làm việc đề cao tính trách nhiệm. Các bạn đã tin tưởng và đồng ý trả một khoản phí xử lý dữ liệu không nhỏ cho mình, nghĩa là mình có trách nhiệm phải giúp bài luận của các bạn đạt được kết quả tốt, tương xứng với mức phí mà bạn đã bỏ ra. Chính vì vậy, mình luôn hỗ trợ hết sức từ khâu tư vấn trước xử lý đến chỉnh sửa, trả lời thắc mắc sau khi bàn giao dữ liệu, để bài luận văn các bạn có thể đạt được kết quả tốt nhất khi nộp bài và báo cáo trước hội đồng.

Đến thời điểm hiện tại, mình đã xử lý hơn 500 bài nghiên cứu, và mình rất vui vì tất cả các bài mình xử lý đều đạt kết quả tốt và mình chưa từng nhận bất kỳ một phản hồi tiêu cực nào từ các bạn đã nhờ mình hỗ trợ xử lý dữ liệu. 

E. LIÊN HỆ

Bạn cần hỗ trợ tư vấn về bảng khảo sát, mô hình,... có thể liên hệ trực tiếp qua skype và email bên dưới:

- Skype (online thường xuyên): locpham.iuh
- Email: phamlocblog@gmail.com 

Khi cần hỗ trợ, các bạn gửi giúp mình BẢNG CÂU HỎI kèm SƠ BỘ YÊU CẦU của bạn qua email. Mình xem qua bảng khảo sát và nắm được cơ bản yêu cầu của các bạn sẽ hình dung được đề tài của bạn và trao đổi nhanh hơn, rõ ràng hơn vấn đề bạn đang gặp phải.


Xin chân thành cám ơn, chúc các bạn làm bài thật tốt!