Website hiện chỉ đăng tải bài viết và cung cấp dịch vụ, không hỗ trợ các vấn đề ngoài dịch vụ.

Dịch vụ xử lý tương quan, hồi quy trên SPSS

Dịch vụ SPSS xử lý các vấn đề vi phạm trong tương quan và hồi quy trên phần mềm SPSS
Phạm Lộc Blog

Tương quanhồi quy là hai kiểm định nhằm đánh giá mối quan hệ giữa các yếu tố trong mô hình. Đối với hồi quy, đây là bước quan trọng để kết luận giả thuyết tác động các mối quan hệ. Dịch vụ xử lý SPSS với hai kiểm định tương quan, hồi quy Phạm Lộc Blog cung cấp sẽ giúp khắc phục các vấn đề vi phạm liên quan đến 2 kiểm định này.

dich vu xu ly tuong quan hoi quy spss

THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ

✅ Tên gói: ⭕ S1
✅ Kiểm định: ⭕ Tương quan và Hồi quy
✅ Phí cơ bản: ⭕ 600.000đ
✅ Đặt cọc: ⭕ 300.000đ
✅ Thời gian: ⭕ 1 ngày

VẤN ĐỀ HAY GẶP THUỘC GÓI XỬ LÝ

- Hồi quy giá trị R bình phương, R bình phương hiệu chỉnh quá thấp, mô hình hồi quy không có nhiều ý nghĩa.

- Các biến độc lập tham gia vào hồi quy phần lớn hoặc toàn bộ có giá trị sig lớn hơn 0.05, các biến độc lập đều không có sự tác động lên biến phụ thuộc.

- Biến độc lập giả thuyết là tác động dương nhưng kết quả hồi quy cho thấy tác động âm, trái ngược hoàn toàn với lý thuyết và các nghiên cứu trước đó.

- Xảy ra hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc nhất khi trị số Durbin Watson rất thấp hoặc rất cao ngoài vùng phù hợp 1.5 - 2.5.

- Các giả định phân phối chuẩn phần dư, tuyến tính phần dư bị vi phạm nghiêm trọng.

- Tương quan giữa các biến độc lập và phụ thuộc không có ý nghĩa, biến độc lập hoàn toàn không có liên hệ tuyến tính với phụ thuộc.

- Trên lý thuyết mối liên hệ tương quan giữa độc lập và phụ thuộc là thuận chiều nhưng kết quả phân tích lại mang dấu âm ngược chiều.

DỊCH VỤ SPSS SẼ HỖ TRỢ

- Cải thiện giá trị R bình phương, R bình phương hiệu chỉnh giúp mô hình hồi quy tăng mức ý nghĩa.

- Giữ lại nhiều biến độc lập có ý nghĩa trong mô hình hồi quy, hạn chế thấp nhất số lượng biến độc lập không có ý nghĩa.

- Khắc phục hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc nhất qua xử lý chỉ số Durbin Watson.

- Xử lý tình trạng vi phạm các giả định hồi quy như vi phạm giả định phân phối chuẩn phần dư, vi phạm giả định tuyến tính phần dư...

- Cải thiện kết quả phân tích tương quan, tăng ý nghĩa mối tương quan tuyến tính của biến độc lập lên biến phụ thuộc.

- Xử lý vấn đề hệ số tương quan ngược dấu với lý thuyết.

---

Tham khảo các gói dịch vụ khác:


Đăng nhận xét